ASG upute ->  Prva strana (ASG Possys6)
slike/znakovi/suza2.JPG  ASG d.o.o.
informatički inženjering
www.asg.hr   tel/fax 2066-066
Standardi i tražilica
Pojmovi
Matični podaci:
Dokumenti:

POSSYS6 je kompjuterski program izrađen Oracle alatima na Oracle bazi podataka

Sadrži ROBNO i FINANCIJSKO knjigovodstvo sa dodatnim modulima, a namijenjen malim i srednjim poduzećima.

Moduli (djelovi) POSSYSA6 su : Devizno, Zatezne kamate, Maloprodajne blagajne, Blagajne poduzeća sa putnim nalozima, Podblagajne poduzeća (kladionice), Ambulantna prodaja, elementi proizvodnje, cjenici... (vidljivi su u izborniku desno).

Izvodi se unose automatski iz .TXT datoteke banke u financijsko.

VOZILA - servis vozila, sa dodatnim modulom za osobine vozila.

PREGLEDI I LIJEČENJA, TRETMANI LJUDI I ŽIVOTINJA - na primjer ambulante, veterinarske stanice, frizersko-pedikerski saloni za ljude i životinje.

TEČAJEVI (UGOVOR 6) je program sličan POSSYSU 6 namijenjen mjesečnom slanju uplatnica prema ugovorima i praćenju uplata polaznika kurseva, npr stranih jezika. (Slično kao za vodu, struju...).

PLAĆE su koncipirane tako da se što više unosi automatski, a moguć je unos zarada u brutu i netu.

OSNOVNA SRETSTVA I SITNI INVENTAR - postavljeno vrlo općenito, (povijest stopa amortizacije, lokacija i konta). Obračuni amortizacije su automatizirani - za bilo koje razdoblje (na dan), za jedno ili sva osnovna sretstva.

Podblagajne (KLADIONICE) sadrže automatski unos prometa iz html-a u blagajnu poduzeća.


GRADNJA

  1. Normativi (sastavnice) - neograničen broj nivoa pozicija. Nivoi su za grupiranje radi sumiranja i u njih se unose ili ne unose količine i jedinice mjere
  2. Troškovnici - unos pozicija iz normativa
  3. Planovi (u izradi) - unos pozicija iz troškovnika ili iz normativa (vantroškovnički radovi)
  4. Građevinska knjiga - unos pozicija iz troškovnika ili iz normativa (vantroškovnički radovi)
  5. Građevinski dnevnik (u izradi)
  6. Situacije - unos pozicija iz troškovnika, građevinske knjige ili iz normativa (vantroškovnički radovi), automatsko generiranje IFA i knjiženje u knjigovodstvo.
  7. Kalkulacije za sve nivoe pozicija i gorenavedene dokumente
    za resurse : sati rada, jedinicama mjere materijala, sati mehanizacije, ostalo (podizvođači).
  8. Postotni udjeli sva 4 resursa brojčano i grafički