www.asg.hr   KNJIŽENJE PLAĆANJA GOTOVINOM U BLAGAJNU PODUZEĆA  I  U  FINANCIJSKO  ../slike/znakovi/z_gore.jpg
Kliknite ovdje za uputu Standardne aktivnosti u ASG-ovim prozorima

1.Dokumenti->blagajna poduzeća  2. Blagajna->financijsko  3. Definiranje knjiženja u fin.
1. Knjiženje otvorenih VP IFA i MP zaključaka u blagajnu poduzeća
../slike/knjgotov.gif
slike/AFLUP.GIFSlika 1. Dugovi za platiti. Ulaz iz Financ.poslovanje -> Knjiženje gotovine u blagajnu poduzeća i u financijsko
Polja zelene boje su u recima koji su već proknjiženi u blagajnu poduzeća. Klik oznake na vrhu ekrana lijevo (bijela strelica) mjenja način prikaza dugova - bez zelenih ili sa njima.
Zatvoreni dugovi (koji imaju plaćanja proknjižena u financijsko) se ne vide u slici 1. Ako njihova plaćanja obrišete u financijskom, onda se vide ovdje, tj prozor na slici 1. nudi dugove koje možete platiti knjiženjem u financijsko.
Koraci za knjiženje u bl.dokumente :
  1. Označiti sasvim desno zelenim oznakama retke za knjiženje u blagajnu poduzeća
  2. Kliknuti gumb dolje lijevo uokviren zelenim "Proknjižiti u blagajnu poduzeća" - proknjiženi će pozeleniti. Prije proknjižene program ne knjiži ponovno.
  3. Kliknuti gumb dolje lijevo "Skok u blagajnu poduzeća na proknjiženo odavde" - pokaže se prozor na slici 2.
    Gumb "Bl.poduzeća" gore desno iznad zelenih kvačica je za skok na jedan bl.dokument - na onaj na kome ste u slici 1.
    U tom formularu je prikazan jedan redak tablice na slici 2. I u formularu možete knjižiti u financijsko od-do - isto kao na slici 2.
2. Knjiženje blagajničkih dokumenata u financijsko

slike/AFLDOWN.GIFSlika 2. Tablica blagajničkih dokumenata. Klik na gumb dolje lijevo na slici 1. "Skok u blagajnu poduzeća na proknjiženo odavde" - pokaže se prozor na slici 2. Ovdje možete proknjižiti bl.dokumente u financijsko.
Koraci za knjiženje bl.dokum. u financijsko:
  1. Upisati npr. 5 do 6 kao na slici 2.
  2. Označiti da svi idu na jednu temeljnicu (bijela strelica na sl.2.)
  3. Kliknuti gumb "Knjižiti u fin.knjigovodstvo". Prije proknjižene program ne knjiži ponovno.
         slike/bldokumT.gif

../slike/dok_stav.gif
slike/AFLUP.GIFSlika 3.  Glavna knjiga. Ulaz gumbom FK na slici 2. gore desno ili Financ.poslovanje -> Unos dokumenata.
Prikazane su uplatnice i pripadne isplatnice. Sve su proknjižene u fin. odjednom - upisom 1 do 4 na slici 2. (Tada još nije bilo isplatnice 3 i 4). 
3. Definiranje knjiženja (prepisivanja) u financijsko
../slike/definknj.gif
slike/AFLUP.GIFSlika 4. Definiranje knjiženja blag.dokumenata u financijsko. Ulaz iz Knjiženja i prijenos podataka -> Definiranje knjiženja. Retke prikazane na ovoj slici unesite prije Knjiženje u financijsko (slika 2.) kako bi program mogao stvoriti retke 1009 na slici 2.
Konto 1009
u sl.4. nije obavezan, u prozoru na sl.4. možete upisati neki drugi konto.
Konto 1020 za blagajnu poduzeća je obavezan.
Stupac Dug/Potr na sl.4 određuje stranu na kojoj se brojka nalazi u financijskom. Za sada se ne koristi jer npr. uplata u blagajnu ide na duguje konta blagajne u financijskom, a protukonto obratno.