IZLAZNI RAČUN (IRA)

Izlazni račun (IRA) je knjigovodstveni dokument, a služi nam za financijsko praćenje izlaza robe sa skladišta.
Način rada objašnjen je pojmovima navedenim pokraj slike. Klikom miša na određeni pojam vrlo brzo se dolazi do njegovog objašnjenja.
Klikom miša na donju sliku povećava se slika ekrana iz possys-a 6 na kojoj možete klikom miša na određeni gumb saznati više o njegovoj funkciji, osim standardnih gumba koji su pojašnjeni u poglavlju Standardni dijelovi ekrana.

Povećak sliku
GDJE
UNOS
ISPIS
TRAŽENJE
BRISANJE
PONIŠTAVANJE
SPREMANJE
IZLAZ
DOD. FUNKCIJE

GDJE

Kako doći do ekrana za unos izlaznog računa (IRA)? Do ekrana se dolazi na slijedeći način: u glavnom prozoru kliknemo na Dokumenti-Izlazni računi (IRA, IFA)-Izlazni račun (IRA) (Ctrl+F9). i otvara se ekran prikazan na gornjoj slici.

UNOS

Unos zaglavlja
Unos započinje, kao uostalom i u svakom ekranu, klikom miša na gumb čime se računu automatski dodjeljuje Broj (prvi veći) i kursor se pomiče na polje Datum koji se po želji može izmijeniti. Nakon polja Datum računa nalazi se polje Dana koje služi da bi se na osnovu tog polja automatski odredio Datum valute. Drugim riječima, ovdje se unosi koliko dana iznosi odgoda plaćanja, a moguće je i ručno upisati datum valute. Način plaćanja mijenja se ako je potrebno (sistemski je određeno da je to virman), i to tako da se nakon što 2 puta kliknete mišem, otvara prozor u kojem su navedeni ostali načini plaćanja (koje ste ranije unijeli). Tada kliknete mišem na redak s načinom plaćanja koji nam odgovara i pritisnete Enter. Ukoliko se radi o gotovinskom načinu plaćanja, program će automatski promjeniti i Tip računa u "Gotovinski" što je bitno radi knjiženja računa u Knjigu izlaznih računa, a koja je podijeljena prema tipovima računa. Polje Kupac može se i ne mora unijeti u ovom trenutku, što ovisi o načinu rada što je detaljnije objašnjeno u sljedećem tekstu.
Unos stavaka (načini rada)
O načinu rada koji odaberemo (postoje dva načina) ovisi na koji način će se unositi otpremnica/povratnica sa stavkama.


* 1. način - Odabir otpremnice/povratnice
Ovaj način pretpostavlja da se prvo izradi otpremnica/povratnica (vidi "Otpremnica"/"Povratnica kupca"), a zatim se preko gumba "Izbor izdatnice" , tj. "Povratn." podigne popis svih onih za koje još nije napravljen račun i odabere se željeni dokument. Moguće je jednom računu pridružiti više otpremnica/povratnica (i kombinacija ta dva dokumenta), naravno uz uvjet da se radi o jednom te istom kupcu. Moguće je odabrati i ranije napravljeni predračun tako da se klikne na gumb "Izbor predračuna" i iz popisa odabere željeni predračun.
Odabir je moguće napraviti i preko gumba "Svi dokumenti" , ali u tom slučaju treba biti jako oprezan, jer se u ovom slučaju u popisu prikazuju sve izdatnice različitog tipa dokumenta (izdatnica, povratnica, radni nalog...), pa čak i one za koje je napravljen račun, pa može doći do krivog pridruživanja što se kasnije odražava na različitim rekapitulacijama. Ovaj gumb namijenjen je prvenstveno brzom pregledu (kontroli) već napravljenih otpremnica s računima.


* 2. način - Direktan unos računa
Ovaj način pretpostavlja da se preskače posebno unos otpremnice, već se direktno u računu, nakon unosa zaglavlja i odabira kupca, nastavlja sa unosom otpremnice. Program automatski generira broj otpremnice za jedan veći od trenutno najvećeg broja, a daljnji unos jednak je unosu stavaka otpremnice.

ISPIS

Ispis računa dobije se klikom miša na gumb . Unutar ekrana nalaze se još 4 gumba za ispis. Gumbi "Ispis 2" i "Ispis 3" služe za različite verzije ispisa računa (po potrebi), dok gumb "Ispis vir." služi kako i njegov naziv govori za ispis virmana sa podacima i vrijednostima iz računa. U ekranu se nalazi i gumb "Broj izdatnice" koji služi za ispis otpremnice/povratnice koja je trenutno označena (prikazane njene stavke) u ekranu..

TRAŽENJE (UPIT)

Upit ili traženje određenog izlaznog računa može se izvršiti prema više kriterija. U donjoj tablici prikazani su osnovni kriteriji i postupak traženja.

Kriterij
1. korak
2. korak
3. korak
broj računa
upisati broj računa
broj računa
kliknuti na redak sa željenim računom
datum
upisati datum (dd.mm.yyyy)
kupac
odabrati kupca (2 puta klik mišem na polje)
-

Postoji određeni način na koji se unose kriteriji, a to je uz brojke ili slova (ili njihovu kombinaciju), ovisno o kojem se polju radi, i kombinacija sa znakom "%". Primjeri se nalaze u donjoj tablici, gdje je "abcd" niz znakova bilo koje dužine:

Način unosa
Opis
abcd
- traži se točno uneseni niz znakova
abcd%
- traže se svi podaci koji započinju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi poslije
%abcd
- traže se svi podaci koji završavaju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije
%abcd%
- traže se svi podaci koji u sebi sadržavaju niz znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije ili nakon traženog niza znakova
abcd%efg%
- može se koristiti bilo koja kombinacija za znakom "%", što ovisi o potrebi i brzini kojom trebamo naći određeni podatak

NAPOMENA: Pritiskom gumba "Upit..." ulazi se u mod rada za traženje koji je drugačiji od klasičnog radnog moda, a prepoznaje se po poruci "UNESITE UPIT, na primjer %znaci% pa F8" unutar ekrana (obično u gornjem desnom uglu), koja na kratki način objašnjava način traženja. Ukoliko izvršenje traženog upita ne da nikakve rezultate, da bi se nastavio rad potrebno je izaći iz tog moda za traženje tako da se klikne mišem na gumb . Postoji li potreba da se izađe potpuno iz ekrana u kejem se nalazimo, ponovo se klikne mišem na isti gumb.

BRISANJE

Brisanje računa radi se jednostavnim klikom miša na gumb i potvrdnim odgovorom na pitanje želimo li obrisati podatak ili ne, čime se iz baze ne briše i otpremnica(e)/povratnica(e) za koju(e) je napravljen račun. Dohvat računa koji želimo brisati radi se na način kako je objašnjeno pod pojmom "TRAŽENJE".
Postoji još i opcija brisanja pridružene otpremnice ili povratnice, čime se odabrana otpremnica/povratnica isto kao i brisanjem računa, ne briše, već se samo odspaja od računa. Gumb "Briši stavku", za razliku od dva ranije spomenuta, briše stavku na kojoj se nalazimo i u računu i u otpremnici/povratnici.

PONIŠTAVANJE

Pojam poništi znači da se sve izmjene koje smo radili na dokumentu, ukoliko kliknemo mišem na gumb poništavaju, tj. podaci u dokumentu se vraćaju na stanje prije unošenja izmjena. Ovaj gumb NE BRIŠE podatke već ih samo poništava.

SPREMANJE

Kao što sam izraz govori, spremanje dokumenta u bazu, bilo novog ili postojećeg, sa izmijenjenim podacima radi se klikom miša na gumb .

IZLAZ

Klikom miša na gumb izlazimo iz ekrana. Ukoliko je program evidentirao neku vrstu promjene podataka, prilikom izlaska pojavit će se upozorenje da su podaci izmjenjeni i da li ih želimo spremiti ili ne.

DODATNE FUNKCIJE

1
Omogućava unos, kako i sam naziv kaže, cijene sa obračunatim popustom (rabatom). Ovo je pogodno ukoliko sa nekim kupcem imamo dogovorenu cijenu koja je manja od prodajne, te se na taj način ne treba ručno računati popust, koji je u takvim slučajevima ponekad i jako teško izračunati