POVRATNICA KUPCA

Povratnica kupca je dokumenat kojim, kako i naziv kaže, kupac vraća robu, zbog oštećenja, našeg odobrenja ili sl.
Način rada objašnjen je pojmovima navedenim pokraj slike. Klikom miša na određeni pojam vrlo brzo se dolazi do njegovog objašnjenja.
Klikom miša na donju sliku povećava se slika na kojoj možete klikom miša na određeni gumb saznati više o njegovoj funkciji, osim standardnih gumba koji su pojašnjeni u poglavlju Standardni dijelovi ekrana.

Povećaj sliku

GDJE

Kako doći do ekrana za unos povratnice? Do ekrana se dolazi na slijedeći način: u glavnom meniju kliknemo na Dokumenti-Otpremnice-izdatnice i radni nalozi-Povratnice od kupaca i otvara se ekran prikazan na gornjoj slici.

UNOS

Unos zaglavlja
Otvaranjem ekrana za unos povratnice, možemo primijetiti da je već ponuđen prvi slijedeći broj, ali sam unos započinje klikom miša na gumb čime se kursor automatski pomiče na polje Datum koji se po želji izmjeni. Po potrebi i broj povratnice se može izmijeniti. S polja na polje može se pomicati na više načina: tipkom Enter, Tab ili jednostavnim klikom miša. Skladište se odabire (ukoliko ne odgovara trenutno ponuđeno u ekranu) dvostrukim klikom miša, čime se otvara popis uvedenih skladišta u bazi, i odabirom jednog od ponuđenih skladišta. Otpremnicu izradio je polje koje se može, a ne mora ispunjavati, u njemu se odabire radnik, u svrhu bolje evidencije poslovanja. Broj IFE je polje koje se automatski popunjava prilikom izrade računa iz povratnice (vidi Izlazni račun). Kupac se odabire tako da se dvostrukim klikom miša podigne popis kupaca i odabere odgovarajući.
Unos stavki
Unos stavki povratnice moguće je napraviti na više načina; stavka po stavka, preko polja Naziv artikla i Šifra artikla (polja svijetlo plave boje) na način da se ili dva puta klikne na odabrano polje i iz popisa odabere artikl, ili se unese prvih par znakova i pritisne Enter čime se podigne suženi izbor atikala prema unesenim znakovima (što više znakova, manji/lakši izbor artikala). Nakon toga se unesu podaci kao što slijedi u ekranu (količina, cijena, rabat). Količina se prikazuje u negativnom iznosu, pa prema tome i iznosi, ali se unosi normalno bez negativnog predznaka kojeg program automatski dodaje. Na kraju se naravno klikne na gumb . Ukoliko se radi o većem broju stavaka, nije na odmet podatke spremiti i više puta tijekom rada kako ni se smanjila mogućost gubljenja podataka usljed nepredviđenih događaja.

ISPIS

Ispis povratnice dobije se klikom miša na gumb .

TRAŽENJE (UPIT)

Upit ili traženje odrežene povratnice može se izvršiti prema više kriterija. U donjoj tablici prikazani su osnovni kriteriji i postupak traženja.

Kriterij
1. korak
2. korak
3. korak
broj povratnice
upisati broj povratnice
broj povratnice
kliknuti na redak sa željenom povratnicom
datum
upisati datum (dd.mm.yyyy)
skladište
odabrati skladište (2 puta klik mišem)

Postoji određeni način na koji se unose kriteriji, a to je uz brojke ili slova (ili njihovu kombinaciju), ovisno o kojem se polju radi, i kombinacija sa znakom "%". Primjeri se nalaze u donjoj tablici, gdje je "abcd" niz znakova bilo koje dužine:

Način unosa
Opis
abcd
- traži se točno uneseni niz znakova
abcd%
- traže se svi podaci koji započinju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi poslije
%abcd
- traže se svi podaci koji završavaju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije
%abcd%
- traže se svi podaci koji u sebi sadržavaju niz znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije ili poslije zadanog niza znakova
abcd%efg%
- može se koristiti bilo koja kombinacija za znakom "%", što ovisi o potrebi i brzini kojom trebamo naći određeni podatak

NAPOMENA: Pritiskom gumba "Upit..." ulazi se u mod rada za traženje koji je drugačiji od klasičnog radnog moda, a prepoznaje se po poruci "UNESITE UPIT, na primjer %znaci% pa F8" unutar ekrana (obično u gornjem desnom uglu), koja na kratki način objašnjava način traženja. Ukoliko izvršenje traženog upita ne da nikakve rezultate, da bi se nastavio rad potrebno je izaći iz tog moda za traženje tako da se klikne mišem na gumb . Postoji li potreba da se izađe potpuno iz ekrana u kojem se nalazimo, ponovo se klikne mišem na isti gumb.

BRISANJE

Brisanje povratnice radi se jednostavnim klikom miša na gumb i potvrdnim odgovorom na pitanje želimo li obrisati podatak ili ne. Dohvat povratnice koju želimo brisati radi se na način kako je objašnjeno pod pojmom "TRAŽENJE".

PONIŠTAVANJE

Pojam poništi znači da sve izmjene koje smo radili na dokumentu, ukoliko kliknemo mišem na gumb se poništavaju, tj. podaci u dokumentu se vraćaju na stanje prije unošenja izmjena. Ovaj gumb NE BRIŠE podatke već ih samo poništava.

SPREMANJE

Kao što sam izraz govori, spremanje dokumenta u bazu, bilo novog ili postojećeg sa izmjenjenim podacima radi se klikom miša na gumb .
Preporuča se, ako se radi o većem dokumentu (sa više stavaka), da se spremanje radi više puta tijekom rada kako bi se izbjeglo gubljenje podataka usljed neočekivanog kvara u sistemu (ili npr. nestanka struje).

IZLAZ

Klikom miša na gumb izlazimo iz ekrana. Ukoliko je program evidentirao neku vrstu promjene podataka, prilikom izlaska pojavit će se upozorenje da su podaci izmjenjeni i da li ih želimo spremiti ili ne.

DODATNE FUNKCIJE

1 Ako je ova opcija automatski uključena prilkom otvaranja ekrana, tada se parametarski određen rad sa stavkama stavki, tj. IDENTima (više o pojmovima "stavke stavke" i "ident" u Pojmovi). Time se nakon dohvata artikla preko jednog od ranije navedenih načina (šifra, naziv) otvara ekran za unos pojedinih IDENT-a čija se suma količine automatski zbraja u stavci povratnice.
2 Ako je ova opcija uključena, nakon dohvata artikla preko jednog od ranije navedenih načina (šifra, naziv) otvara ekran za unos serijskih brojeva što je pogodno za detaljnije praćenje izlaza radi eventualnih reklamacija(garancije) i sl.