Objašnjenja pojedinih pojmova.

CHECK BOX (CB) - mali kvadratić koji služi za uključivanje/isključivanje neke opcije navedene uz sami kvadratić
IDENT - artikl unutar artikla, tj. to je artikl koji je, osim svojih matičnih podataka, definiran (IDENTificiran) najčešće sa bojom, veličinom i sl.
STAVKE STAVKE - stavke stavke je pojam koji znači da se radi o detaljnijem vođenju poslovanja. Najčešće se koristi u poslovanju s obućom, odjećom i sl. gdje se jedan artikl pojavljuje u više boja i veličina. Artikl tako definiran zovemo IDENT, prema njegovoj IDENTifikaciji po boji i veličini.