OTPREMNICA (IZDATNICA) ../slike/znakovi/z_gore.jpg   Revers i rezervacija  

Otpremnica je dokument koji služi za otpremanje robe sa skladišta, a program  skida izdane količine sa stanja na skladištu.
Pogledajte poglavlje Standardni dijelovi ekrana.

Povećaj sliku otpremnica.gif
Način rada:
Kliknite poveznicu na pojam

GDJE

GDJE

Kako doći do ekrana za unos otpremnice? Do ekrana se dolazi na sljedeći način; u glavnom prozoru kliknite na Dokumenti - Otpremnice-izdatnice i radni nalozi - Otpremnice(izdatnice) Ctrl+F8. i otvara se ekran prikazan na gornjoj slici.

UNOS

Unos zaglavlja
Unos započinje klikom miša na gumb čime se otpremnici automatski dodjeljuje broj (prvi veći) i kursor se pomiče na polje Datum koji se po želji može izmijeniti. S polja na polje može se pomicati na više načina: tipkom Enter, Tab ili jednostavnim klikom miša. Skladište se odabire (ukoliko ne odgovara trenuto ponuđeno u ekranu) dvostrukim klikom miša ili pritiskom na funkcijsku tipku F9, čime se otvara popis uvedenih skladišta u bazi, i odabirom jednog od ponuđenih skladišta. Otpremnicu izradio je polje koje se može, a ne mora ispunjavati, a služi da se odabere radnik kako bi se bolje vodila evidencija poslovanja. Kupac se odabire tako da se dvostrukim klikom miša podigne popis kupaca i odabere odgovarajući. Polje Podružnica kupca (prod.mj.) odabire se u slučaju da prije toga odabrani kupac posluje na više lokacija i da su te lokacije unešene u dodatnim podacima kupca.
Unos stavki
Unos stavki otpremnice moguće je napraviti na više načina; stavka po stavka, preko polja Naziv artikla i Sifra artikla (polja svjetlo plave boje) na način da se ili dva puta klikne na odabrano polje i iz popisa odabere artikl ili se unese prvih par znakova i pritisne Enter čime se podigne suženi izbor atikala prema unesenim znakovima (što više znakova, manji/lakši izbor artikala). Nakon toga se unesu podaci kao što slijedi u ekranu (količina, cijena, rabat). Još jedan način je klikom miša na gumb Izbor narudžbe čime se otvara ekran sa popisom napravljenih narudžbi u kojem se odabire željena "Narudžba kupca". Na isti način može se odabrati i "Predračun" klikom na gumb Izbor predračuna, čime se otvara ekran sa popisom napravljenih predračuna. Bez obzira na način unosa otpremnice, na kraju se (naravno) klikne na gumb . Prilikom unosa otpremnice stavku po stavku preko šifre ili naziva artikla, a u slučaju velikog broja stavki, preporuča se tijekom rada povremeno kliknuti na gumb .

ISPIS

Ispis otpremnice dobije se klikom miša na gumb . Unutar ekrana nalaze se još tri gumba za ispis."Ispis 2" i "Ispis narudžbe" služe za različite verzije ispisa otpremnice/narudžbe, dok ispis "Otpr.s IDENT" služi za ispis otpremnice s IDENT-ima (stavke-stavke).

TRAŽENJE (UPIT)

Upit ili traženje određene kalkulacije može se izvršiti prema više kriterija. U donjoj tablici prikazani su osnovni kriteriji i postupak traženja.

Kriterij
1. korak
2. korak
3. korak
broj otpremnice
upisati broj otpremnice
broj otpremnice
kliknuti na redak sa željenom otpremnicom
datum
upisati datum (dd.mm.yyyy)
skladište
odabrati skladište (2 puta klik mišem)
-
kupac
odabrati kupca (2 puta klik mišem)
-

Postoji određeni način na koji se unose kriteriji, a to je, uz brojke ili slova (ili njihova kombinacija), ovisno o kojem se polju radi, i kombinacija sa znakom "%". Primjeri se nalaze u donjoj tablici, gdje je "abcd" niz znakova bilo koje dužine:

Način unosa
Opis
abcd
- traži se točno uneseni niz znakova
abcd%
- traže se svi podaci koji započinju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi poslije
%abcd
- traže se svi podaci koji završavaju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije
%abcd%
- traže se svi podaci koji u sebi sadržavaju niz znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije ili poslije
abcd%efg%
- može se koristiti bilo koja kombinacija za znakom "%", što ovisi o potrebi i brzini kojom trebamo naći određeni podatak

NAPOMENA: Pritiskom gumba "Upit..." ulazi se u mod rada za traženje koji je drugačiji od klasičnog radnog moda, a prepoznaje se po poruci "UNESITE UPIT, na primjer %znaci% pa F8" unutar ekrana (obično u gornjem desnom uglu), koja na kratki način objašnjava način traženja. Ukoliko izvršenje traženog upita ne da nikakve rezultate, a da bi se nastavio rad, potrebno je izaći iz tog moda za traženje tako da se klikne mišem na gumb . Postoji li potreba da se izađe potpuno iz ekrana u kojem se nalazimo, ponovo se klikne mišem na isti gumb.

BRISANJE

Brisanje otpremnice radi se jednostavnim klikom miša na gumb i potvrdnim odgovorom na pitanje želimo li obrisati podatak ili ne. Dohvat otpremnice koju želimo brisati radi se na način kako je objašnjeno pod pojmom "TRAŽENJE".

PONIŠTAVANJE

Pojam poništi znači da se sve izmjene koje smo radili na dokumentu, ukoliko kliknemo mišem na gumb poništavaju, tj. podaci u dokumentu se vraćaju na stanje prije unošenja izmjena. Ovaj gumb NE BRIŠE podatke već ih samo poništava.

SPREMANJE

Kao što sam izraz govori, spremanje dokumenta u bazu, bilo novog ili postojećeg, s izmijenjenim podacima, radi se klikom miša na gumb .
Preporuča se, ako se radi o većem dokumentu (sa više stavaka), da se spremanje radi više puta tijekom rada kako bi se izbjeglo gubljenje podataka usljed neočekivanog kvara u sistemu (ili npr. nestanka struje).

IZLAZ

Klikom miša na gumb izlazimo iz ekrana. Ukoliko je program evidentirao neku vrstu promjene podataka, prilikom izlaska pojavit će se upozorenje da su podaci izmijenjeni i da li ih želimo spremiti ili ne.

DODATNE FUNKCIJE

1
Omogućava brzu korekciju prodajne cijene s PDV-om. Naime, ukoliko dođe do promjene rabata, program automatski radi obračun cijena, a time i cijenu s PDV-om, što u nekim slučajevima ne želimo. U tom slučaju jednostavno u polje unesemo željenu cijenu (za stavku na kojoj se nalazimo) i pritisnemo Enter. Nakon toga obavezno moramo spremiti napravljene promjene.
2 Ako je ova opcija automatski uključena prilkom otvaranja ekrana, tada se parametarski određen rad sa stavkama stavki, tj. IDENTima (više o pojmovima "stavke stavke" i "ident" u Pojmovi). Time se nakon dohvata artikla preko jednog od ranije navedenih načina (šifra, naziv) otvara ekran za unos pojedinih IDENT-a čija se suma količine automatski zbraja u stavci otpremnice.
3 Ako je ova opcija uključena, nakon dohvata artikla preko jednog od ranije navedenih načina (šifra, naziv) otvara ekran za unos serijskih brojeva što je pogodno za detaljnije praćenje izlaza radi eventualnih reklamacija(garancije) i sl.