KARTICA KONTA

 

U ovom ekranu također nije moguće brisati ili mijenjati podatke, ovaj ekran samo daje pregled stavaka konta kojeg ste odabrali.

Načini pretraživanja opisani su kod ekrana Kartice kupaca/Kartice dobavljača. Pretraživati se može po kontu ili po nazivu konta, a u slučaju kada se već nalazite u kartici konta, može se također pretraživati po podatku iz temeljnice. Tada se upit vrši unutar stavaka na kartici.

Na dnu ekrana nalaze se polja u kojima piše da li se stavka na kojoj se trenutno nalazite odnosi na neko mjesto troška.

Gumb Ispis daje ispis kartice za cijelu godinu, osim u slučaju da ste u polja u gornjem dijelu ekrana upisali period za koji želite ispis. Ovaj period vrijedi za sve ispise u ekranu.

 

OSTALI GUMBI

Otvorene stavke - gumb otvara ekran otvorenih stavaka za taj konto.

Zatv. stavke - daje pregledan prikaz vezanih (zatvorenih) stavaka i onih koje još nisu zatvorene.

Ispis po mjestu troška - ispis kartice konta po mjestima troška.