www.asg.hr Tel/Fax +385/1/2066-066
ASG informatički inženjering RAZVOJ SOFTWARE-a
Ulica Zumbula 7 10360 Sesvete
13.06.2005.

KORISNIČKE UPUTE ZA
MODUL AUTOMATSKI UNOS U BLAGAJNE PODUZEĆA1../slike/znakovi/z_gore.jpg

Faze posla : 1. .htm->prometi terminala 2. prometi->bl.dokumenti 3. bl.dokumenti->fin.dok.
Dijelovi modula
: 4 prozora (ekrana, forme), 3 izvještaja (i pripadne tablice).
Funkcije modula :
1. Ulaz podataka
Unos matičnih podataka u ekrane 1 do 3.
2. Obrada podataka
Prijenos prometa podblagajni (terminala) iz teksta (npr html-a) ili drugog izvora u tablice prozora br. 4. ( Blagajna->Automatski unos u blagajne->Automatski unos txt-podbl.-blag.). Odavde se prenose u blagajničke dokumente odakle se prenose (knjiže) u financijske dokumente.
3. Izlaz podataka - Liste (izvještaji) mogu se za bilo koje razdoblje gledati na ekranu i tiskati.
Liste koje se pozivaju iz prozora Promet podblagajni :
1. Dnevna evidencija (prometa podblagajni)................ iz prozora 4 (r_blpromet_podbl.rep).
2. Mjesečna evidencija (prometa podblagajni).............. iz prozora 4 (r_mjesblpromet_podbl.rep).
3. Naknade za zakup (dobavljaču poslovnog prostora) .. iz prozora 4 (r_bl_zakup.rep).
4. Naknade za posredovanje (višem dobavljaču) .......... iz prozora 4 (r_bl_posred.rep).
Kliknite ovdje za uputu Standardne aktivnosti u ASG-ovim prozorima

1. Osnovne matične tablice, 1.1 Prozor Dobavljači Formular

Ulaz iz izbornika: Matični podatci->Dobavljači->Formular – unesite posrednike i ustupitelje.

1.2 Prozor stablo Dobavljača

dobavlj_stablo.gif
Ulaz iz izbornika: Matični podatci->Dobavljači->Stablo

Lijevi podprozor

Služi za unos podataka u redak u desnom podprozoru na kome se nalazi kazaljka miša. Ovdje ne stanu svi podatci o dobavljaču, ostale unosite u Matični podatci->Dobavljači->Formular ili Tablica.
Ovdje se unosi prvenstveno veze dobavljača (stablo) i najvažniji podaci koliko ih stane u ekran.


Desni podprozor

Ne služi za unos nego za navigaciju po podacima stabla. Sadrži:
1. Ime,
2. Šifru (redni broj retka u tablici koji naši programi automatski stvore kada spremite svoj unos),
3. Nivo.
Nivo je 2 ako je dobavljač ustupatelj poslovnog prostora i ima posrednika2.
Nivo 2 se postiže tako da u lijevom dijelu ekrana upišete Šifru višeg retka. Najviši redak u stablu mora imati šifru višeg praznu i može ih biti neograničen broj (tj. ne morate imati nižih).
Ostali se vežu na svoje više šifrom višeg. NE UPISUJE SE NIŠTA AKO REDAK NEMA VIŠEG tj. ako ustupitelj nema posrednika.
Gumb Nepovezani je izbor redaka koji nemaju više da bi ih lakše spojili na više3.

1.3. Prozor stablo mjesta troška

Ulaz Matični podatci->Šifrarnici->Mjesta troška. Slično stablu dobavljača.

1.4. Prozor Konta

Ulaz Financijsko poslovanje->Konto.
Tu unosite konta koja program ne formira automatski. Automatski se formiraju konta kojih ima puno da ih ne bi morali unositi ručno, na primjer konta kupaca ( dobavljača) tako da se na 1200 (2200) doda šifra kupca (dobavljača).
Unosite konto blagajne poduzeća = 1020 – za sada je obavezan.
Unosite konta blagajni terminala npr. 1020001 (ili 1021), 1020002...itd. Do 1020999.

1.5. Blagajne

Ulaz Blagajna->Šifrarnici. Tu upišete podatke u tri prozora: Vrste blagajni, Blagajne i Vrste blagajničkih dokumenata.

1.6. Prozor Tip dokumenta

Ulaz Matični podatci->Šifrarnici->Tip dokumenta. Upišite 30 BLAGAJNA PODUZEĆA. Šifra 30 je obavezna (kao i većina ASG-ovih šifri), jer prema njoj programi prepoznaju šta trebaju raditi.

1.7. Prozor Definiranja knjiženja

Ulaz Knjiženja->Definiranja knjiženja. Tu unosite opis kako se prepisuju podaci iz jedne u drugu tablicu, npr. Naziv knjiženja = KNJIŽENJE BLAGAJNE PODUZEĆA, Vrsta = 12, Podvrsta = 10. Tip dokumenta = 30 BLAGAJNA PODUZEĆA izaberete iz liste za izbor koju otvorite sa 2 klik ili F9 na plavom podatku.


2. Prozor Podblagajne (terminali)

blpodblag.gif
Ulaz iz izbornika: Blagajna->Automatski unos u blagajne->Podblagajne (terminali)

Unosite sljedeće podatke podblagajne :
1. Broj podblagajne (terminala).

Broj podblagajne 999 je obavezan za testni terminal.

Testni terminal 999 ima testnu blagajnu čiji naziv je 000000 (6 nula).

Testni terminal 999 ima testno mjesto troška čija onaka je 000000 (6 nula).

Testni terminal 999 ima ugovor sa testnim dobavljačem.

Blagajnički dokumenti testnih terminala se ne knjiže u financijsko, a to postižemo tako da im u
prozoru Blagajne ne prijavimo konto. Program koji knjiži u financijsko ne knjiži blagajničke
dokumente koji nemaju konto. Možete i ručno ukloniti konto blag.dokumentu kojeg ne želite
knjižiti u financijsko.
2. Od datuma=datum početka rada terminala. Pazite ! datum početka rada terminala mora biti unutar datuma od-do ugovora.
3. Napomena za podblagajnu
4. Blagajna (F9 ili 2 klik na plavom polju pokaže listu za izbor koja je prazna ako prethodno niste unijeli blagajne u Blagajna->Šifrarnici)
5. Mjesto troška (Matični podatci->Šifrarnici->Mjesto troška).

NAČIN RADA
Plave crte odjeljuju podatke iz različitih tablica. Ugovaratelj i Mjesto ugovaratelja vidjet će se kada unesete Ugovor (prozor 3).

Ovaj prozor omogućuje praćenje povijesti terminalovog mjesta troška (po potebi i povijesti blagajne) – pogledajte primjer na slici 2. i 3 – predzadnji redak terminal 17389. Kada terminal promjeni mjesto troška, upišete novi redak sa drugim datumom početka. Da bi znali ugovor (posrednika i ustupatelja), datum početka rada terminala (podatak Početak) mora biti unutar oba datuma ugovora (koje unosite u prozor Ugovori) ! Terminal 17389 ima 2 retka rbr 24 i ispod njega rbr 25. Ima i 2 ugovora – sl.3.3. Prozor Ugovori

blugovposr_ug.gif
Ulaz iz izbornika: Blagajna->Automatski unos u blagajne->Ugovori posrednik-ugovarateljUnosite podatke ugovora :
1. Broj podblagajne. F9 ili 2 klik pokaže uneseno u 2. prozor.
2. Ugovaratelj. F9 ili 2 klik pokaže uneseno u 1. prozor.
3. Nakon izbora ugovaratelja, pokaže se i posrednik prema vezi unesenoj u 1. prozor.1
4. Broj ugovora
5. Od-do ugovora. Pazite ! datum početka rada terminala mora biti unutar datuma od-do ugovora.
6. Napomena za ugovor
7. Postotci dobavljačima koje ste unijeli u 2. koraku.


4. Prozor Promet podblagajni

blpromet_podbl.gif
Ulaz iz izbornika: Blagajna->Automatski unos u blagajne->Automatski unos txt-podbl.-blag.

Ovdje se automatski unose prometi terminala iz html teksta, prenosi (knjiži) u blagajničke dokumente (iz njih u financijsko).

1. F9 ili 2 klik na dugom plavom podatku gore lijevo pokaže sve htm-ove u mapi čiji naziv upišete ručno ili prijavite u Ostalo->Prijava adresa datoteka.
Odatle ovaj program nudi putanju teksta i ne morate ju upisivati, ali možete (ctrl/c, v) pa ne morate klikati – to je najbrži način.
2. Klik na gumb 1.PRIJENOS TEKST->OVAJ PROZOR – napuni gornji i donji dio ekrana iz (htm) teksta, a prema podacima koje ste unijeli u prozor 1 do 3. Gdje je htm tekst prijavite u
Ostalo->Prijava adresa datoteka kao T_BLPROMET_KLTER_ZAG i \\ime PC-a\c\ime mape\
Pri prijenosu dodjeli redni broj (u gornjem lijevom uglu ekrana ispod izbora prometa) kako bi lakše pregledavali automatske unose.
3. Klik na gumb 2.PRIJENOS PROZOR->BLAGAJNA – prenese iz ovog prozora u blag.dokumente – svaki redak može stvoriti 3 blag.dokumenta : Uplata, Isplata i Storno uplata. Broj jednog od njih se vidi u krajnjem desnom stupcu tablice. Skok u taj dokument moguć je gumbom Blagajna ili 2 klik na Br.blag.dok.
Ako kliknete gumb Blagajna, a kazaljka miša je na Iznos uplata skočit će na redak uplate u blagajni. Isto za isplatu.
Ako 2 klik na Br.blag.dok. onda u blag.dokumentu strelicama dolje-gore listate sve bl.dokumente koji su nastali iz prometa sa kojeg ste skočili.
4. Sve tri liste navedene u uvodu mogu se tiskati gumbima u ekranu.
5. Knjiženje u financijsko (3. PRIJENOS BLAGAJNA->FINANCIJSKI DOKUMENTI I STAVKE) se radi u prozoru Blagajničkih dokumenata na sličan način.
6. Brisanje prometa gumbom briši NE BRIŠE PROKNJIŽENO U BLAGAJNU I U FINANCIJSKO – to radite ručno ako se takav slučaj pojavi (u praksi toga nema).
Crvena napomena znači da nema mj.troška u bazi koje je upisano u tekst koji ste prenijeli u ovaj prozor. *** u napomeni znači da PRI PRIJENOSU tekst->ovaj prozor nije bilo mj.troška u bazi.
Prema toj informaciji lako ćete u
1. bazu upisati promjene mjesta troška,
2. obrisati prijenos sa crvenim napomenama ili sa ***,
3. Ponovo prenijeti tekst u ovaj ekran.1uputa_bl_podbl.html ili .doc ili .pdf ili..

2Program može raditi sa više nivoa posredovanja što za sada ne rabimo. I mjesta troška mogu imati više nivoa.

3Druge tablice se vežu NA NAJNIŽE retke radi lakšeg mjenjanja strukture (tko je kome viši). To zato jer se ne može brisati redak koji ima niže retke tj. struktura treba biti neovisna o drugim podatcima.