Knjiženja u knjigu računa   Knjiženja u financijsko   Definiranje knjiženja  Ostalo              
Zaprimanje komisione prodane robe u VP i MP  
ASG d.o.o. informatički inženjering

KNJIŽENJA I PRIJENOSI - UPUTE slike/znakovi/z_gore.jpg