POVRATNICA DOBAVLJAČU

Povratnica dobavljaču je dokument kojim se, kako i naziv kaže, roba vraća dobavljaču, a kao posljedica oštećenja ili sl. Funkcionira na principu primke, ali s negativnim vrijednostima tako da umanjuje stanje na skladištu.
Način rada objašnjen je pojmovima navedenim pokraj slike. Klikom miša na određeni pojam vrlo brzo se dolazi do njegovog objašnjenja.
Klikom miša na donju sliku povećava se slika na kojoj možete (opet!) klikom miša na određeni gumb saznati više o njegovoj funkciji, osim standardnih gumba koji su pojašnjeni u poglavlju Standardni dijelovi ekrana.

GDJE

Kako doći do ekrana za unos povratnice dobavljaču? Do ekrana se dolazi na slijedeći način: u glavnom prozoru kliknemo  na Dokumenti-Primke i ulazne kalkulacije-Povratnice dobavljaču i otvara se ekran prikazan na gornjoj slici.

UNOS

Kao i u svakom drugom ekranu, sam unos podataka započinje klikom miša na gumb . Ovdje je važno napomenuti da je ovaj ekran namijenjen MULTI-USER unosu podataka, tj. sam unos podataka može se raditi istovremeno na više računala što je pogodno ukoliko je opseg posla takav da to zahtijeva. Zbog toga se automatski nakon klika mišem na gumb "Unos F6" obavlja spremanje podataka čime se zaključava broj povratnice i onemogućava se da se na dva računala pojavi isti broj što bi dovelo do nestanka unešenih podataka. Zašto je ovo bitno napomenuti... jer se u praksi pokazala česta pojava da se stvaraju prazne povratnice, tj. bez stavaka. Naime, ukoliko se nakon klika mišem na gumb odustane od daljnjeg unosa, kod izlaza iz ekrana neće biti pitanja da li se žele spremiti promjene jer su one već spremljene i kod sljedećeg unosa i klika mišem na gumb pojavit će se broj povratnice za broj veći od prethodnog koji je automatski spremljen.
Da bi se to izbjeglo, poželjno je prije unosa na tastaturi pritisnuti tipku F8 da bi se dohvatila povratnica sa najvećim brojem, tj. zadnja, imala ona na sebi stavke ili ne. Ukoliko nema stavaka možemo nastaviti unos sa eventualnom promjenom datuma, skladišta itd. Ili, ukoliko se odustaje od unosa, jednostavno obrisati kalkuaciju klikom miša na gumb .
Unos zaglavlja
Kako je ranije napomenuto, unos započinje klikom miša na gumb , čime se povratnici automatski dodjeljuje broj (prvi veći) i kursor se pomiče na polje Datum koji se po želji izmjeni. S polja na polje može se pomicati na više načina: tipkom Enter, Tab ili jednostavnim klikom miša. Skladište se odabire (ukoliko ne odgovara trenuto ponuđeno u ekranu) dvostrukim klikom miša, čime se otvara popis uvedenih skladišta u bazi, i odabirom jednog od ponuđenih skladišta. U polje Rabat se unosi rabat u postotku ukoliko je jedinstven za sve stavke, jer se tada automatski za svaku stavku obračunava navedeni rabat. U polje Marža unosi se marža u postocima ako se sve stavke unose s istim postotkom marže, ali u tom slučaju potrebno je isključiti opciju "Fiksna MP (MP skl.)". U polje Zavisni trošak unosi se ukupna vrijednost svih zavisnih troškova na kraju unosa stavaka povratnice, te se klikom miša na istoimeni gumb taj iznos ravnomjerno raspoređuje po stavkama ovisno o količini i cijeni. U polje Tečaj unosi se vrijednost tečaja ukoliko se radi o inozemnom dobavljaču, u suprotnom se ostavlja iznos tečaja 1,00. Dobavljač se odabire na isti način kao i skladište tako da se dvostrukim klikom miša podigne popis dobavljača i odabere odgovarajući.
Unos stavki
Unos stavaka povratnice moguće je napraviti na više načina; preko polja Bar kod, Kataloški broj, Naziv artikla, Šifra artikla (polja svijetlo plave boje) na dva načina.Prvi je da se dva puta klikne na odabrano polje i iz popisa odabere artikl, a za drugi u polja Naziv i Šifra artikla potrebno je unijeti par početnih znakova naziva/šifre i pritisnuti Enter, nakon čega se pojavljuje popis samo artikala koji počinju tim znakovima u tom polju. Nakon toga se unesu podaci kao što slijedi u ekranu (količina, fakturna cijena, rabat, marža, velepr/malopr. cijena). Količina se prikazuje u negativnom iznosu, pa prema tome i iznosi, ali se unosi normalno bez negativnog predznaka kojeg program automatski dodaje. Na kraju se naravno klikne na gumb . Ukoliko se radi o većem broju stavaka, nije na odmet podatke spremiti i više puta tijekom rada kako bi se smanjila mogućost gubljenja podataka uslijed nepredviđenih događaja.

ISPIS

Ispis povratnice dobije se klikom miša na gumb .

TRAŽENJE (UPIT)

Upit ili traženje određene povratnice može se izvršiti prema više kriterija. U donjoj tablici prikazani su osnovni kriteriji i postupak traženja.

Kriterij
1. korak
2. korak
3. korak
broj povratnice
upisati broj povratnice
broj povratnice
kliknuti na redak sa željenom povratnicom
datum
upisati datum (dd.mm.yyyy)
dobavljač
odabrati dobavljača (2 puta klik mišem)
-

Postoji određeni način na koji se unose kriteriji, a to je uz brojke ili slova (ili njihova kombinacija), ovisno o kojem se polju radi, i kombinacija sa znakom "%". Primjeri se nalaze u donjoj tablici, gdje je "abcd" niz znakova bilo koje dužine:

Način unosa
Opis
abcd
- traži se točno uneseni niz znakova
abcd%
- traže se svi podaci koji započinju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi poslije
%abcd
- traže se svi podaci koji završavaju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije
%abcd%
- traže se svi podaci koji u sebi sadržavaju niz znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije ili nakon zadanog niza znakova
abcd%efg%
- može se koristiti bilo koja kombinacija za znakom "%", što ovisi o potrebi i brzini kojom trebamo naći određeni podatak

NAPOMENA: Pritiskom gumba "Upit..." ulazi se u mod rada za traženje koji je drugačiji od klasičnog radnog moda, a prepoznaje se po poruci "UNESITE UPIT, na primjer %znaci% pa F8" unutar ekrana (obično u gornjem desnom uglu), koja na kratki način objašnjava način traženja. Ukoliko izvršenje traženog upita ne da nikakve rezultate, da bi se nastavio rad potrebno je izaći iz tog moda za traženje tako da se klikne mišem na gumb . Postoji li potreba da se izađe potpuno iz ekrana u kojem se nalazimo, ponovo se klikne mišem na isti gumb.

BRISANJE

Brisanje povratnice radi se jednostavnim klikom miša na gumb i potvrdnim odgovorom na pitanje želimo li obrisati podatak ili ne. Dohvat povratnice koju želimo brisati radi se na način kako je objašnjeno pod pojmom "TRAŽENJE".

PONIŠTAVANJE

Pojam poništi znači da sve izmjene koje smo radili na dokumentu, ukoliko kliknemo mišem na gumb poništavamo, tj. podaci u dokumentu se vraćaju na stanje prije unošenja izmjena. Ovaj gumb NE BRIŠE podatke već ih samo poništava.

SPREMANJE

Kao što sam izraz govori, spremanje dokumenta u bazu, bilo novog ili postojećeg s izmijenjenim podacima radi se klikom miša na gumb .
Preporuča se, ako se radi o većem dokumentu (sa više stavaka), da se spremanje radi više puta tijekom rada kako bi se izbjeglo gubljenje podataka usljed neočekivanog kvara u sistemu (ili npr. nestanka struje).

IZLAZ

Klikom miša na gumb izlazimo iz ekrana. Ukoliko je program evidentirao neku vrstu promjene podataka, prilikom izlaska pojavit će se upozorenje da su podaci izmjenjeni i da li ih želimo spremiti ili ne.

DODATNE FUNKCIJE

Pod pojmom dodatne funkcije, pojasnit ćemo malo detaljnije funkcije vezane uz desni dio zaglavlja. Radi se prvenstveno o tzv. CHECK BOX-ovima ( , u textu kasnije CB) od kojih se neki mogu automatizirati tako da se u parametrima korisnika definiraju kao automatski, dok se neki mogu upotrebljavati o potrebi. U donjoj tablici pokušano je što jasnije objasniti funkciju svakog CB-a.

1
Ova opcija je sistemski automatski uključena, a ovisi da li se radi sa fiksnom maržom ili MP cijenom. Ako je uključena, tada se radi sa fiksiranom MP cijenom, tj. iz MP cijene se računa marža. U obrnutom slučaju, znači ako je opcija isključena, na osnovu marže se izračunava VP i MP cijena, a to se koristi u kombinaciji sa poljem Marža u zaglavlju povratnice. Ako je u zaglavlje unešen postotak marže i ako je opcija isključena tada će se za svaku stavku povratnice obračunavati navedeni postotak marže.
2
Ako je ova opcija automatski uključena prilkom otvaranja ekrana, tada se parametarski određen rad sa stavkama stavki, tj. IDENTima (više o pojmovima "stavke stavke" i "ident" u Pojmovi). Time se nakon dohvata artikla preko jednog od ranije navedenih načina (šifra, naziv, barkod, kataloški broj) otvara ekran za unos pojedinih IDENT-a čija se suma količine automatski zbraja u stavci povratnice.
3
Ako je ova opcija uključena, nakon dohvata artikla preko jednog od ranije navedenih načina (šifra, naziv, barkod, kataloški broj) otvara ekran za unos serijskih brojeva što je pogodno za detaljnije praćenje ulaza i kasnije izlaza radi eventualnih reklamacija(garancije) i sl.
4
Ova opcija se mijenja po potrebi, ovisno o načinu rada. Ukoliko se radi tako da VP cijena primarna, tada je ova opcija isključena, a ako je način rada sa primarnom MP cijenom, tada označavanjem ovog CB-a (opcije) VP i MP cijena zamijene mjesta, čime se olakšava unos MP cijene prilikom unosa povratnice.