Standardi prozora (ekrana, GUI1 a) ASG aplikacija (programa) slike/znakovi/z_gore.jpg

              POMOĆ :
 1. Svi ekrani aplikacije sadržavaju dijelove koji imaju istu funkciju u svakom ekranu
  - takvi zajednički elementi su prikazani u Tablici 1.
 2. Upute o načinu rada i mogućnostima programa primjenom ovdje opisanih GUI standarda su  u :
   pomoći za  tečajeve (artikle, aktivnosti) ,  pomoći za  polaznike i ugovore ,  Najmu lokacija
 3. Kontekstna pomoć :
  1. Desni klik na praznom dijelu ekrana pokaže izbornik (meni) sličan onima pri vrhu prozora.
  2. Gumb sa slikom upitnika ili tipka F1.
  3. Prelaskom kazaljke miša - npr. preko nekog gumba - u dnu prozora se prikaže tekst pomoći.
  4. Klik - na unosni podatak - u dnu prozora se prikaže tekst pomoći.
  5. Zadržati kazaljku miša na elementu prozora - pokaže tooltip (= žuti oblačić sa tekstom pomoći kao u stripovima).

   NAVIGACIJA :
 4. Skokovi praktički u svaki prozor u vezi sa trenutnim prozorom (gumbi ili desni klik) bez klikanja izbornika na vrhu ekrana.
  ASG-ova navigacija među prozorima sintetike/analitike materijalnih/financijskih stavki  je objašnjena u Najmu lokacija.
 5. Kretati se po poljima unutar ekrana (navigacija u prozorima) se može se na dva načina :
  1. tastaturom - tipkama Enter (slike/znakovi/enter.jpg) ili Tab (slike/znakovi/tab.jpg )
  2. ili upotrebom miša.
 6. Firefox navigacija u internet pregledniku (browseru) - korisno za pregledavanje ove pomoći :
  Preth ./ slj. stranica=ALT+strelica lijevo / desno
  Povećati / smanjiti slova  CTRL++ / CTRL+-

          BOJE EKRANA :
 7. Boje ekrana možete mjenjati desnim klikom na praznom dijelu prozora čime otvarate kontekstni izbornik (meni).

Tablica 1. STANDARDNI DIJELOVI EKRANA (ZAJEDNIČKI ELEMENTI) 

Objekt
Opis
slike/gumbi/g_scrollbar.jpg
traka (klizač, scrollbar) za listanje dohvaćenih podataka (redaka tablice) – okomita ili vodoravna
slike/gumbi/g_ispisf5.jpg
glavni ispis dokumenta na kojem se nalazite; prvo podiže izgled ispisa u novom ekranu
slike/gumbi/g_upitf7f8.jpg
gumb sa dvostrukom funkcijom :
   1. započinje (ili tipka F7)=zadavanje kriterija upita (query by form)
   2. izvršava (ili tipka F8) = upit po zadanim kriterijima.
slike/gumbi/g_unosf6.jpg
započinje unos slijedećeg retka tablice (dokumenta podataka) - koristan za ponuditi preddefinirane podatke da ih ne morate tipkati - npr. današnji datum
slike/gumbi/g_brisiSHf6.jpg
briše trenutni redak (zapis) u ekranu (cijeli dokument sa pripadnim stavkama)
slike/gumbi/g_ponistiSHf7.jpg
poništava promjene koje ste unijeli nakon zadnjeg spremanja (npr. ako se predomislite)
slike/gumbi/g_spremif10.jpg
sprema podatke koje ste unijeli u ekran  (nove ili izmjenjene)
slike/gumbi/g_izlaz.jpg
zatvara trenutni prozor (ekran). (Aktivni=traka na vrhu je plava, a ne siva)

polja svijetlo zelene ili plave boje - služe za izbor (najčešće) matičnih ili drugih podataka iz liste za izbor (LOV) na način da se dva puta klikne mišem ili na tastaturi pritisne F9. (Služe za vezu prometnih sa matičnim podacima, kako ne bi u svaki prometni podatak morali upisivati sve matične - npr. u sve ife jednog kupca podatke o kupcu, ugovoru ...)


                                                             TRAŽILICA
slike/trazilica.gif
Slika  2. Tražilica
za apl. TEČAJEVI
(slična je za
POSSYS 6)

Ulaz iz glavnog
prozora -
kliknite na obojeni
gumb "Tražilica"
   
 
slike/trazilica2.gif Slika  3. Tražilica
nakon aktivnosti :
1. Utipkati 0061
2. Kliknuti gumb Traži

Pojmovi:
1 . GUI = Graphic User Interface = grafičko tj. slikovno korisničko sučelje (Windowsi) za razliku od znakovnog (nekadašnji DOS.)