<%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" ResponseEncoding="windows-1250" %> Izlazni dokumenti

Narudžba kupca

Otpremnica (izdatnica)

Povratnica kupca

Izlazni račun