KARTICE KUPACA/DOBAVLJAČA

 

     i         

 

UPIT   

OSTALO

 

Ekran kartica kupaca/dobavljača služi za pregled i ispis; tu nije moguć unos niti mijenjanje podataka. Vidimo samo stavke koje se nalaze u financijskom poslovanju. U svakoj stavci su podaci iz temeljnice u kojoj se nalazi ta stavka (vrsta, broj dokumenta, datum, ...)

Od kartice do kartice se možemo šetati tako da mišem kliknemo u polje Kupac/Dobavljač i dalje se krećemo strelicama na tastaturi (gore-dolje) ili pritisnemo na jednostruke strelice (lijevo ili desno) na vrhu ekrana: . Dvostruke strelice nas bacaju na prvog ili posljednjeg kupca.

 

UPIT

Ako želimo vidjeti karticu određenog kupca/dobavljača: prvo kliknemo na gumb Upit, zatim dva puta na polje Kupac/Dobavljač i tada odabiremo onoga čiju karticu želimo vidjeti.

Također možemo kliknuti na gumb Upit, u polje Kupac/Dobavljač upisati znak "%", zatim nekoliko slova iz naziva tvrtke, ponovno znak "%" i kliknuti ponovno na gumb Upit (npr. za kupca/dobavljača ASG d.o.o. za informatički inžinjering kliknuti Upit, zatim u polje Kupac upisati %ASG% i ponovno kliknuti na gumb Upit).

Po stavkama kartice se također krećemo strelicama gore-dolje na tipkovnici ili strelicama na pomičnoj traci desno od stavaka, a upit po nekom podatku možemo vršiti na isti način kao i za samog kupca (%znakovi%).

Tri su gumba iznad stavaka:

Redoslijed - pritiskom na taj gumb mijenjate redoslijed stavaka u ekranu, ovisno kako želite da stavke budu poredane (po datumu padajuće ili rastuće, ...)

Fin. dokument - ako se postavite na neku stavku u kartici i kliknete na ovaj gumb, otvoriti će se ekran financijskog dokumenta u kojem je stavka na kojoj ste pozicionirani.

IFA/UFA - ako se nalazite na stavci koja je temeljnica nekog izlaznog/ulaznog računa, pritiskom na ovaj gumb otvara se ekran IFE/UFE na koju se ova stavka odnosi.

 

OSTALO

Na vrhu ekrana nalaze se slijedeći gumbi:

Gumb Ispis daje ispis cijele kartice ako u poljima od-do datuma nema ništa upisano. Ako je upisan period, ispisuju se samo stavke iz tog perioda.

Gumb Upit je objašnjen u gornjem tekstu.

Gumb Poništi prazni sve podatke iz ekrana. NE briše podatke.

U kartici dobavljača postoji i gumb Ispis po mjestu troška, kojim se služite ako vodite financijsko poslovanje po mjestima troška.