OTVORENE STAVKE

 

 

Osim ako ovaj ekran ne otvarate iz temeljnice, kada ga otvorite, biti će prazan. Za razliku od ostalih ekrana, ovdje nije preporučljivo odmah po ulasku u ekran dohvatiti sve podatke (F8) jer bi se tada učitale SVE otvorene stavke SVIH konta, a to obično traje jaaako dugo. Zato, ako želite vidjeti otvorene stavke nekog konta, napravite upit na taj konto (npr. dohvat svih otvorenih kupaca:  Upit/F7, "1200%", Upit/F8).

Na ekranu se mogu vidjeti podaci o stavkama: Konto, Opis knjiženja koji je upisan u temeljnici.

Kolone Duguje, Potražuje i Saldo na primjeru kupca: kolona Duguje je stavka iz temeljnice izlaznog računa. Kolona Potražuje je stavka iz izvoda, tj. uplata kupca na naš račun. Saldo je saldo te stavke, a ne saldo kupca.

Primjer          - stavka kupca koji duguje po IFI 20096 =1.500,00 kn u koloni Duguje. Stavka uplate 500,00 kn u koloni Potražuje. ===>  Saldo prve stavke će biti 1.500,00 kn, a saldo druge stavke će biti 500,00 kn (kao na slici).

    

 

                       - ako u izvodu sa uplatom od 500,00 kn djelomično zatvorimo dugovanje od 1.500,00 kn, prikaz u tablici otvorenih stavaka će biti slijedeći - stavka kupca po kojoj on duguje će na dugovnoj strani imati iznos 1.500,00 kn, na Potražnoj strani 500,00 kn, a saldo će biti 1.000,00. Stavke sa samo potražnom stranom neće biti (kao na slici).

Kada račun zatvorimo do kraja, njegova stavka se više neće vidjetio u ovom ekranu.

 

Mali gumb FK nam otvara temeljnicu IFE.

 

 

Ispis otvorenih i zatvorenih izlaznih / ulaznih računa za nekog kupca/dobavljača:

Ako tražite ispis otvorenih računa za jednog kupca, prvo napravite upit po kontu tog kupca (1200+šifra kupca), a zatim kliknite na gumb Ispis IFA. Program Vas pita kakav želite izvještaj: za sve kupce i sve IFE kliknete "DA", a za izvještaj o kupcu na kojem se nalazite kliknete "NE". Dobivate daljnje upite o izgledu izvještaja: 

a) "1 - Po računima" - prvi način je po računima, tj. na ispisu su redom IFE kako su pisane, a drugi način "prazno - Po poslovnim partnerima i računima" grupira sve IFE jednog kupca i tako ispisuje redom kupce.

b) "1 - Samo otvorene stavke" ili "prazno - Otvorene i zatvorene"

c) "1 - Bez pojedinih plaćanja" daje jedan zbirni redak za jedan račun, bez obzira koliko je puta plaćano po tom računu ili "prazno - sa pojedinim plaćanjima" koji daje po jednoj IFI toliko stavaka koliko je bilo plaćanja

Ako želite izvještaje za razdoblja, dva su polja za unos datuma od - do (ako ne upišete datume, izvještaj koji dobijete na ekran se odnosi na razdoblje od 01.01. tekuće godine do današnjeg datuma).  

Kada pritisnete neki od dva izvještaja (Ispis po IFA-ma ili Ispis po UFA-ma), a upisali ste datum, odabirete na što se odnose datumi. "DA" se odnosi na datume računa, "NE" na datume valute računa, a "ODUSTANI" prekida izvještaj.

Ako ekran otvorenih stavaka nema niti jednog retka ili želite ispis svih otvorenih kupaca, pritisnite gumb Ispis IFA i dobit ćete izvještaj za sve kupce. Da bi u praznom ekranu dobili izvještaj za jednog kupca, na vrhu ekrana su dva polja za upis konta: Od-do konta. Upišite za koji konto kupca želite izvještaj i pritisnite gumb za izvještaj koji Vam treba.

Isti postupak je i kod ispisa za dobavljače / UFE.