ASG upute ->  Prva strana (ASG Possys6) -> Plaće
     

GLAVNI PROZOR PLAĆA  img/z_gore.jpg

www.asg.hr   tel/fax 2066-066  

 

img/pl_gl_prozor.gif

img/AFLUP.GIFSlika 1. GLAVNI PROZOR
 1. Ulazak u PLAĆE (prijava) – 2 puta klik na ikonu (sličicu) na desktopu (gl.prozor Windowsa)
 2. Ako želite odmah izaći, možete sa ALT+F4 (+ znači držati tipku ALT pa udariti tipku F4. zarez znači udariti prvo jednu pa drugu - ne zajedno)
 3. Izbor firme (organiz. Jedinice - poduzeća kojem obračunavate plaću).
  Ako znate šifru org.jedinice s kojom želite raditi:
  1. Kliknite na šifru firme -> kurzor (svjetla oznaka položaja miša na ekranu gdje možete nešto upisati ili se pomaknuti odatle.) je na org.jedinici. 
  2. Upišite šifru org.jedinice i enter 
 4. Ako ne znate šifru org.jedinice s kojom želite raditi:
  1. F9, dvoklik ili klik na strelicu pored polja Šifra firme. Otvorit će se lista za izbor (sve ASG liste za izbor rade na isti način).
  2. Upišite 2-3 početna slova naziva firme ili klik na org.jedinicu s kojom želite raditi da skoči na nju, stisnite enter. Pojavit će se šifra i naziv firme.
  3. Kretanje po listi za izbor (po tablici u ekranu) :
  STRELICAMA srednje tastature (izmedju slovčane i brojčane tastature), i tipkom PAGE UP =BILD gore i PAGE DOWN =BILD dolje.
 5. Izbor aktivnosti u vodoravnim (na vrhu Glavnog prozora) i okomitim izbornicima (kontekstni meniji - otvarate ih desnim klikom miša na praznom dijelu ekrana) :
  Pojedinu vodoravni izbor možete izabrati (otvoriti grupu njegovih izbora = aktivnosti) ovako: Držite pritisnutu tipku ALT, udarite (potcrtano) slovo u nazivu izbora, pa drugo slovo..). Ovo skraćeno pišemo ALT+slovo... Ili (sporije) kliknite na meni-stavku.

 

1. IZBORNIK SJEDIŠTE I PODUZEĆE

 


img/izbornik1.gif img/AFLLEFT.GIFSlika 2. Sjedište i poduzeće - prvi Izbornik. Izbori u svim izbornicima su redom kojim treba unositi podatke. Najprije unosite u najviše tablice - šifrarnike, jer npr. da bi unijeli podatke o firmi treba prije unijeti podatke iznad firme u slici 2. a to su podaci pored plavih strelica na slici 3. (forign keys na master šifrarnike)
img/AFLDOWN.GIFSlika 3. Firma - poduzeće
Svi prozori za unos i promjene podataka rade na isti način.
         img/firma.gif

Ako je vrsta pravne osobe firma, npr ASG : mat.broj=0129780, por.broj=00129780, broj zdr.osig=114000956769-115, broj MIO=3113170025
Za obrt mat.broj=MBG, ali moguć je i poseban slučaj kao na slici 3.

1.10 Sjedište i poduzeće-->FIRMA-PODUZEĆE (org.jedinica poduzeća)
Prozor je u obliku formulara jer se prikazuje previše stupaca koji bi bili nepregledni u obliku tabele. Radi se slično kao sa tabelom: F7,F8 itd. Npr. ako ste sa F6 upisali novi redak, pa odustajete, treba sa SHIFT/F6 obrisati prazni red koji je stvoren sa F6.
Ovdje unosite podatke o:
- najnižim organizacijskim jedinicama poduzeća (odjelima) u kojima radi bar jedan radnik
- višim org.j. (bar jedna = poduzeće) u kojima NE SMIJE biti radnika).
SJEDIŠTE=Sjedište-boravište unosi se umjesto grada i općine poduzeća tj F9 ili strelica liste izbora pokaže tablicu Sjedišta-Boravišta (pripadnost mjesta općinama ). Izborom jedne od tih pripadnosti izabrali ste ISTOVREMENO grad org.jedinice i općinu rada.
VRSTA PRAVNE OSOBE se unosi u tablicu Sjedište i poduzeće->Vrsta pravne osobe, ovako:
šifra pravne osobe    Naziv
1                             Poduzeće
2                             Obrt (Ova tablica ima samo 2 retka.)
NADFIRMA (šifra više org.jedinice, pripadnost, selfjoin) služi za stablo firmi tj. pripadnosti, npr. GRUPIRANJE PREMA POSLOVIMA :
šifra firme 1 : Poduzeće "Čarapa" je najviša razina.
šifra firme 2 : Knjigovodstvo ima šifru nadfirme 1 ,
šifra firme 3 : Proizvodnja ima šifru nadfirme 1,
šifra firme 4 : Komercijala ima šifru nadfirme 1 itd
šifra nadfirme 1 znači "pripada firmi čija šifra firme = 1".
Radnika smije biti samo u najnižim odjelima.
PODORGANIZACIJA= drugo stablo firmi . To je šifra više org.jedinice koja se unosi u Sjedište i poduzeće->Tip podorganizacije.
Ako podorg. služi npr. za TERITORIJALNO GRUPIRANJE organiz. jedinica:
Šifra podorganizacije    Naziv        Broj
1 Područje               Zagreb       1
2 Područje               Zageb istok  1001
3 Područje               Zagreb zapad 1002
Naziv -naziv više organiz.jedinice u kojoj ne smije biti radnika.
BROJ PODORGANIZACIJE
- vaša proizvoljna oznaka org.jedinice (ne mora biti govoreća, ni po razinama)
- ili govoreća šifra organizacijske jedinice koja uspostavlja pripadnosti (grupiranje po razinama=hijerarhija=stablo=ugroždjenost) organizacijskih jedinica na sljedeći način:
- prvi znak=1 ili 0=najviši nivo=poduzeće,
- druga 3 znaka=001=niži nivo, još 3 znaka treći nivo itd.
Služi npr. za rekapitulacije po grupama ili nivoima org.jedinica.
Fir user - korisničko ime za prava pristupa podacima i izborima izbornika.
1.11 Sjedište i poduzeće-->Radno mjesto
Šifra radnog mjesta Šifra firme Naziv radnog mjesta Opis
Slika 1.11
Radna mjesta su vezana za organizacijske jedinice.To znači da može u više organizacijskih jedinica biti ista šifra za različita radna mjesta, ali bolje to nemojte tako, nego ako je samo jedan podatak u retku tablice radna mjesta različit - to je druga šifra radnog mjesta.
1.12 Sjedište i poduzeće-->Konto
Šifra Konto duguje Konto potražuje
Slika 1.12
Na ovu tablicu se mogu vezati tablice radnika, kredita, obustava u postotku, stopa doprinosa i poreza, dodataka radnicima radi temeljnice
za financijsko.

1.1 Sjedište i poduzeće-->Država - unose se 3 podatka :
Šifra države     Naziv       Neoporezivi iznos
1                    HRVATSKA         1600
2                    BiH... itd.
Šifra je u svim ekranima REDNI BROJ RETKA TABLICE koji program dodjeljuje (bez našeg sudjelovanja, a služi programu - korisniku ponekad - za identifikaciju i vezanje redaka tablice).


1.2 Sjedište i poduzeće-->Narod
Šifra države Naziv države Šifra naroda Naziv
Strelica prema dolje uz šifru države je oznaka da je šifra države veza tabele Narod na višu tabelu Država.
F9 dok smo na šifri države (ili klik na strelicu) pokaže tablicu Države da bi mogli izabrati državu kojoj pridružujete narode. Program ne brani hrvate vezati na Ameriku, u tom slučaju tamo gdje se ispisuje država pisat će Amerika umjesto Hrvatska. Slično program dozvoljava prijavu zarada jednog zaposlenog drugom i to ne može spriječiti (jer samo korisnik zna kome prijaviti koje zarade).

1.3 Sjedište i poduzeće-->Županija
Šifra države Šifra županije Broj županije Naziv županije
Broj županije- unosite "državnu" šifru županije I,II,III i slično.
1.4 Sjedište i poduzeće-->Poreska uprava
Šifra županije   Šifra por.uprave    Broj por.uprave    Naziv por.uprave
Broj por.uprave- unosimo "državnu" šifru.
1.5 Sjedište i poduzeće-->Općina    Šifra Naziv
1.6 Sjedište i poduzeće-->Mjesto (Grad)   Šifra Naziv

img/sjediste_borav.gif
Slika 4. Sjedište i poduzeće-->Sjedište-boravište - pripadnost naselja općinama i poreskim upravama sa stopama prireza)
Gumb "OVAJ PROZOR" pokaže prozor Pomoć. Šifre ispod njega su redni brojevi potrebni programu - vaše oznake su u tablici. Pomoću šifre retka ove tablice (dolje sesno=25) se u drugim ekranima identificiraju mjesto, općina i por.uprava ili samo pripadnost mjesta općini (npr por.uprava 6) . To znači: navedena šifra 25, dolje desno određuje sva 4 podatka (por.upravu 6, mjesto 14, općinu 15, stopu prireza=0), pa u mnogim ekranima ne treba unositi ta 4 podatka nego jedan (25).

Tablica Sjedište-boravište je potrebna jer mjesto stanovanja može biti u više općina (poreskih uprava) i obratno (Zagreb).
Namjenjena je:
- evidencija pripadnosti mjesta općini i por.upravi
- ujedno se unosi prirez za por.upravu,općinu i mjesto stanovanja
Naziv sb- upišite mjesto-općina-por.uprava jer se radi o njihovoj vezi, ili samo mjesto ako je dovoljno za F9 u tabeli Radnika Poštanski broj unesite jer se on ispisuje a ne broj Zagreba.
1.8 Sjedište i poduzeće-->Tip podorganizacije (dodatno grupiranje)
šifra podorganizacije Naziv Broj
1 ASG 1
1 ASG knjigovodstvo 1001
1 ASG informatika 1002
Slika 1.8 Grupe organizacijskih jedinica prema poslovima
Naziv-naziv organizacijske jedinice najnižeg nivoa=odjel u kojoj obavezno mora biti prijavljen bar jedan radnik ili org.j.višeg nivoa u kojoj ne mora biti radnika).
Broj– objašnjen je u 1.10 Sjedište i poduzeće-->FIRMA-PODUZEĆE
1.9 Sjedište i poduzeće-->Vrsta pravne osobe
(grupiranje prema pravnoj osobi). Ova tablica ima samo 2 retka :
Šifra pravne osobe Naziv
1 Poduzeće
2 Obrt

 


2. IZBORNIK RADNIK


 
img/izbornik2.gif

img/AFLLEFT.GIFSlika 5. Izbornik 2. Radnik

img/AFLDOWN.GIFSlika 6. Radnik-ugovor - poziv gumbom na gl.prozoru (slika 1.) ili iz menija Radnik (slika 4.).
Svi prozori za unos i promjene podataka rade na isti način.

img/radnik_ugo.gif

2.4 Radnik-->Radnik-ugovor (i način isplate, godišnji odmori)
Ne smije biti više ugovora koji počinju istim datumom - javlja grešku, obrisati jednog sa SHIFT/F6.
Prema tipu ugovora zadaje se svim zaposlenima plaća ili satnica te period za koji je sklopljen ugovor.
Pokazuje samo radnike u izabranij org.jedinici.
Šifra radnika- kao što je već rečeno stvori se automatski.
Broj- upisujete vašu oznaku radnika
Boravište- objašnjeno uz tablicu Sjedište-Boravište - služi za
utvrđivanje kome se plaćaju porez i prirez
šifra paraje konto ako je potreban
Minuli rad -

2.1 Radnik-->Sprema
Šifra spreme Naziv
1 VSS
2 VSA
3 SSS itd
2.2 Radnik-->Tip isplate
Šifra tipa ispl. Naziv
1 Tekući račun
2 štedna knjižica

2.3 Radnik-->Tip ugovora
Šifra tipa ugovora Naziv
1 Fiksna plaća
2 Fiksna satnica
Plaća = satnica * broj sati koje je radnik odradio, može računati na više načina :
 1. fiksna plaća tj. satnica se mjenja ovisno o broju sati u mjesecu :
           satnica = Fiksna plaća / (redovni+praznični sati)
 2. fiksna satnica (uvijek ista)

 3. honorarci (zarade u netu) :2.5 Radnik-->Način isplate
Šifra nač.ispl. Datum od Radnik Banka Ziro banke Broj računa Tip isplate
1 1.1.1999 7 1 (Zagrebačka) 1234567... 1 (tekući,2-štednja)
Slika 2.5
Ovo su dodatni podaci o radniku koji se unose nakon unosa radnika.
Datum od= od kada se radniku isplaćuje plaća.
2.6 Radnik-->Osobni odbitci (Obitelj)
Da li ima olakšica i za koje razdoblje važe. Osobne olakšice tu se također unose. Spol- M ili Z
Srodstvo- S-sin K-kći
Olakšica- D-da N-ne

 

Prilog 1. PRIMJER UNOSA PODATAKA I OBRAČUNA PLAĆE

1. Ulazni podaci za obračun zarada
1. ZAPOSLENI:
Novi zaposleni se unosi u Radnik->Ugovor
Ne zaboravite ! Prije unosa podataka o novom zaposlenom treba u Glavnom prozoru odabrati organizacijsku jedinicu zaposlenog i potvrditi gumbom Potvrada.
Također treba u svim ekranima prije i poslije ekrana Radnik-Ugovor provjeriti da li postoje podaci okoline zaposlenog (redom poglavlja ove upute) i to:
Ako je nova org.jedinica upišite ju u 1.8 Tip podorganizacije (za složenija poduzeća sa više načina grupiranja org.jedinica, ali dobro je odmah i to ispuniti), 1.9 Pravne osobe, 1.10 Firma.

Sjedište i poduzeće -> Radno mjesto
U tablici 1.7 Sjedišta-boravišta provjerite je li upisan prirez ako ga taj zaposleni plaća.
Ako ne plaća prirez, ipak treba upisati MJESTO-OPčINU-POR:UPRAVU zaposlenog kao novi redak u tablicu 1.7. (objašnjenje je pod 1.7 - treba ga dobro razumjeti kako bi Vam ovim načinom rada olakšali a ne otežali posao)

Po potrebi dopišite redak i u jednostavne tablice tipa ćifra-Naziv sa nekoliko stupca. To su
1.1 Država, 1.2 Narod, 1.3 županija, 1.4 Poreske uprave, 1.5 Općine, 1.6 Mjesta (gradovi),
2.5 Konta (Sifra para u ekranu zaposlenog), 3.1 Stručna sprema, 3.6 Tip ugovora zaposlenog


2. OLAKŠICE:
3.5 Obitelj radi upisa olakšica zaposlenog - obavezno samo ako ima koef.olakšice veći od 1.


3. PLAĆANJA:
3.2 Tip isplate (štednja-tekući) 3.3 Način isplate (tu je broj štedne knjiž. ili tekućeg računa i od kada vrijede, veza prema banci za sve zaposlene), 4.1 Banka, 4.2 žiro-račun,
4.3 Partner

5.2 Vrsta rada (zarade), 5.3 Tip obustave (grupiranje doprinosa i poreza), 5.4 Razina obračuna
(grupiranje: doprinosi iz, na porez,prirez), 5.5 Obustava (stope doprinosa i poreza),
5.6 Krediti, 5.7 Članarine (odbici u %), 5.8 Dodatak (u iznosu ili %)


9.2 Obračun zarada (automatski unos zarada, korekcije, ponavljanje obračuna)

Standardni način rada:
Izaberite sljedeće izbore (naredbe, funkcije) izbornika:
1. Ekran 5.1 PARAMETRI OBRAČUNA, PERIOD
Ne zaboravite napuniti ekran s F8.
Potvrdite s F10 ako ste nešto mijenjali (datum isplate, sate rada, sate praznika).

2. Ekran 5.1 PARAMETRI OBRAČUNA, PERIOD, GUMB PRIPREMA
Automatski unos redovnog rada, praznika, dodataka, minulog rada, priprema olakšica i obustava,
obračun doprinosa i poreza i prireza: Ako ne treba ručno dodavati/mijenjati zarade obračun je
gotov i možete raditi izvješća (liste).

Ako treba ručno dodavati/mijenjati zarade :
3. 6. OBRAČUN gdje možete obrisati ili dodati neke zarade
4. 5.1 PARAMETRI OBRAČUNA, PERIOD, GUMB OBRAČUN da bi obračunao porez i prirez za podatke koje
ste promjenili ručno.

Ako se na kraju pojavi nekome promjena olakšice ili novi kredit (članarina):
5. 6. OBRAČUN, SHIFT/F6 na retku perioda u glavnom izboru OBRAČUN - brisanje svih zarada
jednom zaposlenom pa koraci 1,2, 3, 4. (koje smjete ponavljati više puta).


 

Prilog 2. OPĆE UPUTE


 1. GUMB IZLAZ(ili ALT+F4 ili CTRL+Q ili kliknite X gore desno) - iz prozora u kome se trenutno nalazite. Ako izlazite, a niste
  potvrdjivali promjene s F10 pita "DO YOU WANT TO SAVE..." -želite
  li spremiti (iz ekrana tj.memorije na disk).
  Kliknite DA (YES) ako ste sigurni u promjene, NE (NO) -izaći, ne
  spremiti, ODUSTATI (CANCEL) -ne izaći, ne spremiti.
 2. USPJEŠNOST AKTIVNOSTI -U dnu ekrana je redak poruke, npr.zašto ne možete izaći iz prozora.
 3. IZBOR MATIČIH PODATAKA IZ LISTE ZA IZBOR - F9 ili dvoklik npr na konto - izabiru npr. konto koji se UPISUJE (!!) u glavni prozor. Prebacivanje izmedju prozora -klik na prozor.
 4. IZVJEŠTAJI iz obračuna (npr. Isplatna lista) mogu se napraviti tek kada ste napravili obračun gumbom PERIODI (svi obračuni) ili u meniju Obračun-->Period. Prije liste pojavi se dijalog u kojem izabirete parametre liste:
  1. Destype - (vrsta odredišta): 
   1. Screen -pregled na ekranu - može se iz pregleda štampati gumbom PRINT
   2. Prewiew-gledati i nakon toga štampati gumbom Print u listi,
   3. Mail-nekome poslati listu iz plaća kao poruku,
   4. File-u tekst dokument,
   5. Printer-štampati bez gledanja
  2. Desname - (naziv odredišta). Najčešće tu ne unosite ništa. Ako je Destipe Printer tu pokaže štampač koji vam je dodjeljen. Možete upisati naziv nekog drugog štampača u mreži (lakše kasnijeu dijalogu Print-Properties).
  3. Orijentacija - Portrait - Glava je na kraćoj strani papira,Landscape - Glava je na dužoj strani (može se mjenjati i u dijaloguPrint-Properties)

Ako želite s F1 na gl.prozoru plaća gledati i štampati uputu:
 1. Kopirajte uputpl.doc u direktorij gdje su instalirane plaće. (Napravite još jednu kopiju uputpl_orig.doc.)
 2. Instalirajte OpenOffice
 3. U Start-->Settings-->Control Panel-->System-->Advanced-->Environment varijables-->System variables-->Path dodajte : D:\Program Files\OpenOffice.org1.1.0\program;

 

Prilog 3. UPOTREBA TIPKI I GUMBA NA VRHU EKRANA


 
CTRL+F1=POMOĆ ZA TIPKE

1. DODAVANJE I BRISANJE REDAKA U EKRAN (TJ. U UNUTRAŠNJU MEMORIJU):
F6=dodaje prazan redak ispod trenutnog - na kojem je kazaljka miša (cursor).
Shift+F6=obriši redak
Ostala brisanja u memoriji (na ekranu) :
CTRL+z =vrati sadržaj polja prije moje promjene
SHIFT+F4 = čišćenje podataka u retku (ne obriše u memoriji, samo ukloni redak iz ekrana)
SHIFT+F7=čišćenje ekrana (ne obriše u memoriji)
CTRL+u=brisanje polja ekrana

F4 (nakon F6) -duplicirati redak iznad trenutnog. Ili ALT+R+D, dodati:ALT+R+I, brisati: ALT+R+R
F3 -duplicirati prethodni podatak (u retku iznad)

UREDJIVANJE TEKSTA (EDIT) - CTRL+e (malo e !).

SPREMANJE (UPIS) IZ EKRANA NA DISK: F10 (ili gumb SPREMI)
Povremeno spremite da u slučaju kvara ne bi izgubili podatke u unutrašnjoj memoriji kompjutera koje ste unjeli.
- Ako je F10 uspio u donjem "statusnom" redu javi
"TRANSACTION COMPLETE" i broj redaka (records) koje je promjenio.
- F10 je koristan kod dodavanja redaka u tablicu jer javlja u donjem "statusnom" retku: "FIELD MUST BE ENTERED" za sve obavezne podatke koji još nisu uneseni i ne dozvoljava nastavak
rada (transakciju). Nakon F10 više se ne mogu vratiti promjenjeni i obrisani retci.

ODUSTAJANJE OD PROMJENA (PRIJE F10) - izvedite 3. ČITANJE I IZBOR REDAKA.

2. KRETANJE PO PODACIMA
Unutar retka: TAB ili ENTER -unaprijed, SHIFT+TAB -unazad. Strelicama lijevo/desno unutar polja ekrana.
Po recima: Strelicama gore/dolje (istu funkciju imaju klizač i >,<).

CTRL+PAGEDOWN (UP) -dokument/stavka (ili klik), podaci/tipke.

PAGE (BILD) tipke - skok više redaka.

Skok na zadnji red u ekranu: gumb >>   ili ALT+R,S (na prvi: ALT+R,U).
gumb << -skok na prvi red svih pročitanih redaka.
Po prozorima: ALT+TAB, CTRL+F6 ili klik na prozor.
SLJEDEĆI -primarni ključ-SHIFT+F3, -redak-SHIFT+strelica dolje,
-grupa redaka-CTRL+>.
PRETHODNI -meni (izbornik) -CTRL+ENTER.

3. ČITANJE I IZBOR REDAKA SA DISKA U EKRAN:
gumb >> = skok na zadnji redak - čitati cijelu tablicu u memoriju - sporo za velike tablice,
brže je:
F8 =izvedi UPIT koji čita desetak redaka (ili gumb UPIT).
Ili
F7 (=unesi upit) pa F8 (ili još jednom gumb UPIT) na sljedeći način:
1. F7 ili gumb UPITpa znake koje tražite - ZA GUMB >> VRIJEDE DO SLJEDEĆEG F7.
-Ako ne upišete ništa, F8 čita sve retke.
-Ako u neki podatak upišete kriterij izbora oblika De% - izabire retke čiji naziv počinje s De (na vaš zahtjev case insensitive de ili DE), npr. Dević, Debelić...
Pokušajte i %el% ili Dev_ ili #>100 ili #<=200 i slično.
2. F8 ili CTRL+q ako odustajete.

ISPIS BROJA REDAKA KOJE ĆE PROČITATI F8 = SHIFT+F2 (u poruci na dnu ekrana pokaže broj redaka u tablici).
PROMJENA IMENA KORISNIKA PASOŠA - CTRL+n.