BRUTO BILANCA

 

Ispis bruto bilance - može se zadati period u poljima Datum od - Datum do. Analitički ispis sa svim kontima

Ispis bruto bilance, VERZIJA 2 - ispis bilance po vrsti dokumenata

Ispis bruto bilance bez analit. kupaca i dobavljača - sva ostala konta se ispisuju analitički, samo kupšci i dobavljači ukupno kao 1200 i 2200

Ispis bruto bilance SINTETIKA - ispis sumarno za trocifrena konta

Ispis bruto bilance, VERZIJA 2 - ispis sumarno za trocifrena konta - landscape

Ispis bruto bilance SUBSINTETIKA - ispis 4-cifrenih konta sa sumama do 2-cifrenih konta

 

Ispis rekapitulacije bruto blagajne  - zaključni list

Ispis dnevnika knjiženja - kunski i devizni