Knjiženja po MP principu   ../slike/z_gore.jpg

www.asg.hr

        Definiranje knjiženja za razne vrste materijalnih dokumenata
1. Rad.nalozi proizvodnje u GK    2. IFE u GK    3. Zaključci MP blagajne u GK  
 4. RN proizvodnje u trg.knjigu     5. Generiranje zapisnika o promjeni MP cijene iz IFE
        ../slike/knjizenja.jpg  
 ../slike/AFLLEFT.GIF Slika 1. Glavni izbornik i pripadni padajući izbornik za knjiženja različitih vrsta dokumenata.            

Prije prvog knjiženja neke vrste dokumenta kliknite izbor "Definiranje knjiženja" - otvori se prozor na slici 2.

Klik npr. na izbor "Knjiženje RN proizvodnje" otvara prozor na slici 3.

../slike/def_knjizenjaRNproMP.jpg
../slike/AFLLEFT.GIFSlika 2. Definiranje knjiženja RN proizvodnje.  Ulaz iz izbora na vrhu: "Knjiženja i prijenos".
1.  Gumbom "Fin.konta" unesite financijska konta (materijalna program formira automatski kao 1200šifra kupca ili 2200šifra dobavljača).
2. Gumbom "Vrijednost..." unesite nazive iznosa koje prepisujemo iz materijalnih u financijske podatke. Informatičara treba obavijestiti ako se pojavi novi iznos kako bi ga dodao u program za knjiženje (za prepisivanje materijalnih tablica u financijske).
3. Pridružite prethodno unesene:  lijevo konta, desno nazive iznosa koji maju ta konta.
../slike/knj_RNproMP.jpg ../slike/AFLLEFT.GIF Slika 3. Knjiženje RN proizvodnje po MP principu

3.1 Ulaz iz tablice RN proizvodnje (slika 9.) u koju ulazite desnim klikom na praznom dijelu prozora RN proizv. (3.2)
ili
3.2  iz Dokumenti->Proizvodnja->RN proizvodnje
ili
3.3 iz izbora na vrhu: "Knjiženja i prijenos"

Upišite datume ili brojeve primke proizvoda RN proizvodnje i kliknite jedan od gumba.

Ako ste radili na način 3.2 koji je prikladan za pojedinačna knjiženja i brisanja proknjiženog, onda kada kliknete gumb izlaz, otvori se prozor stvorenog financijskog dokumenta - slika 4.


../slike/fin_dokumentRNproMP.jpg
../slike/AFLLEFT.GIF Slika 4. Temeljnica RN proizvodnje po MP principu.  Ulaz iz 3.2 uz sl.3 ili iz izbora na vrhu: "Financ.poslovanje". Desni klik na praznom dijelu prozora pokaže kontekstni izbornik za izbor redosljeda dokumenata - izbor "Po rednom broju dokumenta padajućem" pokaže zadnjeg proknjiženog, a strelicom prema dolje pokažete predzadnjeg itd.
../slike/def_knjizenja_IFAMP.jpg
../slike/AFLLEFT.GIF Slika 5. Definiranje knjiženja IFA po MP principu.  Ulaz iz izbora na vrhu: "Knjiženja i prijenos".
Način rada kao za RN proizvodnje.
../slike/knj_IFEMP.jpg
../slike/AFLUP.GIF Slika 6. Knjiženje IFE po MP principu
6.1 Ulaz iz tablice IFA(slika 10)  u koju ulazite desnim klikom na praznom dijelu prozora IFE  (3.2)
ili
6.2  iz Dokumenti->Izl.računi->Izl.računi
ili
6.3 iz izbora na vrhu: "Knjiženja i prijenos"

Upišite datume ili brojeve IFE i kliknite jedan od gumba.

Ako ste radili na način 6.2 koji je prikladan za pojedinačna knjiženja i brisanja proknjiženog, onda kada kliknete gumb izlaz, otvori se prozor stvorenog financijskog dokumenta - kao na slici 4.
../slike/def_knjizenjazakljMP.jpg
../slike/AFLLEFT.GIF Slika 7. Definiranje knjiženja zaključaka maloprodajne blagajne po MP principu.  Ulaz iz izbora na vrhu: "Knjiženja i prijenos".
Način rada kao za RN proizvodnje.
../slike/knj_zakljucakaMP.jpg
../slike/AFLUP.GIF Slika 8. Knjiženje zaključaka maloprodajne blagajne po MP principu.
8.1 Ulaz iz tablice Dokumenti->Maloprodaja.>Porez 
ili
8.2  iz Dokumenti->Maloprodaja.>MP račun
ili
8.3 iz izbora na vrhu: "Knjiženja i prijenos"

Upišite datume ili brojeve zaključaka maloprodajne blagajne i kliknite jedan od gumba.

Ako ste radili na način 8.2 koji je prikladan za pojedinačna knjiženja i brisanja proknjiženog, onda kada kliknete gumb izlaz, otvori se prozor stvorenog financijskog dokumenta - kao na slici 4.

Raznobojni stupci desno se pri ulasku u prozor ne pojave svi. Dvoklikom na svjetlije sivu traku na dnu se nevidljivi pokažu / sakriju.
../slike/knj_RNproMPtrgKnj.jpg
../slike/AFLUP.GIF Slika 9. Knjiženje RN proizvodnje u knjigu nabave i prodaje po MP principu.
9.1 Ulaz iz tablice RN proizvodnje u koju ulazite desnim klikom na praznom dijelu prozora RN proizv.
ili
9.2  iz Dokumenti->Proizvodnja->RN proizvodnje
ili
9.3 iz izbora na vrhu: "Knjiženja i prijenos"

Upišite datume ili brojeve primke proizvoda RN proizvodnje i kliknite jedan od gumba.

Ako ste radili na način 9.2 koji je prikladan za pojedinačna knjiženja i brisanja proknjiženog, onda kada kliknete gumb izlaz, otvori se prozor stvorenog financijskog dokumenta - slika 4.
../slike/gen_ZapPromjMPCijene.jpg
../slike/AFLUP.GIF Slika 10. Generiranje zapisnika o promjeni MP cijene iz IFE (MP bez rabata minus MP sa rabatom).
10.1 Ulaz iz tablice IFA u koju ulazite desnim klikom na praznom dijelu prozora IFE.
ili
10.2 iz izbora na vrhu: "Knjiženja i prijenos"

Upišite datume ili brojeve IFE i kliknite jedan od gumba.

Kad prepiše podatke otvori prozor stvorenog zapisnika o promjeni MP cijene.