NALOG ZA OTPREMU

O nalogu za otpremu: Najčešće se koristi kada su skladište i prodaja odvojeni i za konsignacijsku veleprodaju.
Služi kao dokument na temelju kojeg se izrađuje otpremnica.
Nalog ne mijenja stanje na skladištu, već je potrebno napraviti otpremnicu na dolje opisani način
Otpremnicu možete napraviti u prozoru otpremnice ili IFE na koju je otpremnica zakvačena.

Način rada objašnjen je pojmovima navedenim pokraj slike.
Klikom miša na određeni pojam stranica se pomakne na tekst njegovog objašnjenja.
Za povratak u dijelove stranice u kojima ste bili prije kliknite široku tipku sa strelicom ulijevo.
Tipkama ctrl + plus povećava se slika.

gumb "?" u gornjem dijelu ekrana: Klikom miša na gumb "?" prikaže se skraćena ova uputa.

Standardni gumbi su pojašnjeni u poglavlju Standardni dijelovi ekrana.

Povećaj sliku
OSNOVNE FUNKCIJE:
DODATNE FUNKCIJE:

GDJE     Kako doći do ekrana za unos naloga za otpremu?
U početnoj stranici http://www.asg.hr  kliknite dolje lijevo poveznicu "ver.2" pa na Dokumenti=>Nalog za otpremu. i otvara se ova web stranica.

ili u Dokumenti -> Otpremnice i radni nalozi-> Nalog za otpremu -> Klik na gumb "?" u alatnoj traci na vrhu prozora.

Da bi mogli sa našeg VP skladišta prodavati tuđu robu (od konsig.dobavljača)

I. SAŽETAK - TIJEK DOKUMENATA (detaljnije je pod II.)
   Gumb "Automatsko zaprimanje na VP skladište" gore desno u ekranu radi sljedeće

 1. Iz primke od konsignacijskog dobavljača na konsignaciijsko skladište (to je primka koja NEMA PRVI ZNACI NAPOMENE=vpkonsig ggggmm)
 2. dodaje prodanu tuđu robu sa konsignacije (komisije) koju niste zaprimili običnim primkama.
  (Tj čega nema na (veleprodajnom) skladištu sa kojeg prodajete svoju i tuđu robu)
 3. u povratnicu kons.dobavljaču
  i u mjesečnu primku na VP skladište kons.dobavljača koja IMA PRVI ZNACI NAPOMENE=vpkonsig ggggmm (za mp: konsignacija ggggmm)

1, 2 i 3. se može i ručno odraditi, ali je to puno posla.

II. Da biste mogli koristiti gumb "Automatsko zaprimanje na VP skl." trebate obaviti :
   
Ovo radite samo jednom za svaki artikl, skladište jer su to matični podaci
     i za kalendarski mjesec (to su ne česti prometni podaci) :

 1. Matični podaci -> Artikli -> Artikli - formular :   Artiklima pridati kosignacijskog dobavljača.

 2. Skladište -> Skladišta :   Konsig. skladištima pridati kosignacijskog dobavljača, u napomenu skladišta upisati: vpau
  (vpau znači vp automatsko zaprimanje)
  (za mp prodaje sa konsignacijskih skladišta.: auto umjesto vpau
            - pogledajte ekran Dokumenti -> Maloprodaja -> Izrada međuskladišnice)

 3. Ne česti prometni podaci:
  Dokumenti -> Primke i ulazne kalkulacije -> Ulazna kalkulacija za malopr. i velepr. :
  Unesite primke NA VP SKLADIŠTE za (sve) kons.dobavljače ovako:

  1. datum=prvi dan u mjesecu,
  2. dobavljač = KONSIG:DOBAVLJ,
  3. PRVI ZNACI NAPOMENE=vpkonsig ggggmm.. (za mp: "konsignacija ggggmm")

  Česti prometni podaci:
  Za svaki nalog za otpremu u 2 brza koraka (pod 4 i 6),

  ili: 
  (malo više posla pa bolje ne ako Vaše poslovanje to ne zahtjeva) u 3 koraka (4,5,6) :
  (možete otvoriti sva 3 prozora istovremeno ali obavezno spremite prije klik na drugi prozor ako ste mjenjali podatke):

 4. Dokumenti -> Otpremnice i radni nalozi-> Nalog za otpremu
  -> Klik na gumb "Automatsko zaprimanje na VP skl." = izrada mjesečne povratnice i primke tuđe (konsignacijske) robe da bi mogli prodati sa Vašeg (VP) skladišta tuđu robu.
  konsig.dobavljača pod 6. (ili pod 5. pa 6.)
              - izradi povratnicu dobavljaču iz konsig.skl.tog dob. za prodanu njegovu npr knjigu koju nismo kupili
                 (Tj koje nema na veleprodajnom skladištu sa kojeg prodajete svoju i tuđu robu)
              - doda na mjesečnu primku na vp skladište kons.dobavljača unesenu pod 3.

 5. Bolje pod 6. nago ovako (ako ne morate ovako): - nekim korisnicima našeg programa (kada su skladište i prodaja odvojeni) odgovara ovakav način rada
  Dokumenti -> Otpremnice i radni nalozi-> Otpremnica skladišta -> Unesite ručno novu izdatnicu
  -> Klik na gumb "Izbor naloga za otpremu" =   izdavanje tuđe robe konsig.dobavljača sa našeg VP skladišta
  Dokumenti -> Otpremnice i radni nalozi-> Otpremnica (izdatnica) je sličan ekran (ima više podataka) kao ekran pod 5.
             -  I u tom prozoru možete pogledati obavljeno pod 5,
  Dokumenti -> Izlazni računi (IRA,IFA) -> Izlazni računi (IRA) -> Desni klik na sivom (praznom) dijelu prozora -> IZBOR -otpremnice 

 6. Dokumenti -> Izlazni računi (IRA,IFA) -> Izlazni računi (IRA)
  -> Klik na broj izdatnice da automatski upiše novu izdatnicu i veže ju na ifu u kojoj jeste -> Klik na gumb "Izbor naloga za otpremu"

Unos, ispis, upit (traženje), poništavanje, brisanje, spremanje, izlaz

Unos zaglavlja
Unos započinje klikom miša na gumb čime se nalogu za otpremu automatski dodjeljuje broj (prvi veći) i kursor se pomiče na polje Datum koji se po želji može izmijeniti. S polja na polje može se pomicati na više načina: tipkom Enter, Tab ili jednostavnim klikom miša. Skladište se odabire (ukoliko ne odgovara trenuto ponuđeno u ekranu) dvostrukim klikom miša ili pritiskom na funkcijsku tipku F9, čime se otvara popis uvedenih skladišta u bazi, i odabirom jednog od ponuđenih skladišta. Nalog izradio je polje koje se može, a ne mora ispunjavati, a služi da se odabere radnik kako bi se bolje vodila evidencija poslovanja. Kupac se odabire tako da se dvostrukim klikom miša podigne popis kupaca i odabere odgovarajući. Polje Podružnica kupca (prod.mj.) odabire se u slučaju da prije toga odabrani kupac posluje na više lokacija i da su te lokacije unešene u dodatnim podacima kupca.


Unos stavki
Unos stavki naloga moguće je napraviti na više načina; stavka po stavka, preko polja Naziv artikla i Sifra artikla (polja svjetlo plave boje) na način da se ili dva puta klikne na odabrano polje i iz popisa odabere artikl ili se unese prvih par znakova i pritisne Enter čime se podigne suženi izbor atikala prema unesenim znakovima (što više znakova, manji/lakši izbor artikala). Nakon toga se unesu podaci kao što slijedi u ekranu (količina, cijena, rabat). 

Još jedan način je klikom desne tipke miša na prazan dio forme čime se otvara menu gjde možete birati između  neprenesenih ili već prenesenih "Narudžba kupaca". Na isti način može se odabrati i preneseni odnosno nepreneseni "Predračun" klikom na gumb neprenesenog predračuna, čime se otvara ekran sa popisom napravljenih, neprenesenih predračuna. 

Bez obzira na način unosa naloga, na kraju se (naravno) klikne na gumb . Prilikom unosa naloga stavku po stavku preko šifre ili naziva artikla, a u slučaju velikog broja stavki, preporuča se tijekom rada povremeno kliknuti na gumb

ISPIS

Ispis naloga za otpremu dobije se klikom miša na gumb . Unutar ekrana nalazi se još jedan gumb za ispis."Ispis 2" služi za ispis naloga bez cijena i rabata ali sa važnošću, te poredano počevši od najvažnijeg.

TRAŽENJE (UPIT)

Upit ili traženje određene kalkulacije može se izvršiti prema više kriterija. U donjoj tablici prikazani su osnovni kriteriji i postupak traženja.

Kriterij
1. korak
2. korak
3. korak
broj naloga
upisati broj naloga za otpremu
broj naloga
kliknuti na redak sa željenim 
nalogom
datum
upisati datum (dd.mm.yyyy)
skladište
odabrati skladište (2 puta klik mišem)
-
kupac
odabrati kupca (2 puta klik mišem)
-

Postoji određeni način na koji se unose kriteriji, a to je, uz brojke ili slova (ili njihova kombinacija), ovisno o kojem se polju radi, i kombinacija sa znakom "%". Primjeri se nalaze u donjoj tablici, gdje je "abcd" niz znakova bilo koje dužine:

Način unosa
Opis
abcd
- traži se točno uneseni niz znakova
abcd%
- traže se svi podaci koji započinju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi poslije
%abcd
- traže se svi podaci koji završavaju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije
%abcd%
- traže se svi podaci koji u sebi sadržavaju niz znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije ili poslije
abcd%efg%
- može se koristiti bilo koja kombinacija za znakom "%", što ovisi o potrebi i brzini kojom trebamo naći određeni podatak

NAPOMENA: Pritiskom gumba "Upit..." ulazi se u mod rada za traženje koji je drugačiji od klasičnog radnog moda, a prepoznaje se po poruci "UNESITE UPIT, na primjer %znaci% pa F8" unutar ekrana (obično u gornjem desnom uglu), koja na kratki način objašnjava način traženja. Ukoliko izvršenje traženog upita ne da nikakve rezultate, a da bi se nastavio rad, potrebno je izaći iz tog moda za traženje tako da se klikne mišem na gumb . Postoji li potreba da se izađe potpuno iz ekrana u kojem se nalazimo, ponovo se klikne mišem na isti gumb.

BRISANJE

Brisanje naloga za otpremu radi se jednostavnim klikom miša na gumb i potvrdnim odgovorom na pitanje želimo li obrisati podatak ili ne. Dohvat naloga za otpremu koju želimo brisati radi se na način kako je objašnjeno pod pojmom "TRAŽENJE".

PONIŠTAVANJE

Pojam poništi znači da se sve izmjene koje smo radili na dokumentu, ukoliko kliknemo mišem na gumb poništavaju, tj. podaci u dokumentu se vraćaju na stanje prije unošenja izmjena. Ovaj gumb NE BRIŠE podatke već ih samo poništava.

SPREMANJE

Kao što sam izraz govori, spremanje dokumenta u bazu, bilo novog ili postojećeg, s izmijenjenim podacima, radi se klikom miša na gumb .
Preporuča se, ako se radi o većem dokumentu (sa više stavaka), da se spremanje radi više puta tijekom rada kako bi se izbjeglo gubljenje podataka usljed neočekivanog kvara u sistemu (ili npr. nestanka struje).

IZLAZ

Klikom miša na gumb izlazimo iz ekrana. Ukoliko je program evidentirao neku vrstu promjene podataka, prilikom izlaska pojavit će se upozorenje da su podaci izmijenjeni i da li ih želimo spremiti ili ne.