NARUDŽBA DOBAVLJAČU

Narudžba dobavljaču je dokument kojim naručujemo robu od dobavljača..
Način rada objašnjen je pojmovima navedenim pokraj slike. Klikom miša na određeni pojam vrlo brzo se dolazi do njegovog objašnjenja.
Klikom miša na donju sliku povećava se slika na kojoj možete klikom miša na određeni gumb saznati više o njegovoj funkciji, osim standardnih gumba koji su pojašnjeni u poglavlju Standardni dijelovi ekrana.

GDJE

Kako doći do ekrana za unos narudžbe? Do ekrana se dolazi na sljedeći način; klikne se u glavnom meniju na Dolumenti-Narudžbe-Narudžbe dobavljaču. i otvara se ekran prikazan na gornjoj slici.

UNOS

Unos zaglavlja
Otvaranjem ekrana za unos narudžbe, možemo primijetiti da je već ponuđen prvi slijedeći broj, ali sam unos započinje klikom miša na gumb čime se kursor automatski pomiče na polje Datum narudžbe koji se po želji izmijeni, kao i Datum isporuke. Po potrebi, i broj narudžbe se može izmijeniti. S polja na polje može se pomicati na više načina: tipkom Enter, Tab ili jednostavnim klikom miša. Izradio je polje u kojem se odabire radnik, tj. onaj tko je radio narudžbu. Status narudžbe sistemski je definiran kao 'naručeno', a radi bolje evidencije može se mijenjati, ovisno o stanju narudžbe (otkazano, u tijeku ili sl.). Način plaćanja se isto kao i status mijenja po potrebi, kao i u svakom drugom dokumentu. Tip narudžbe, Vrsta i Sezona su polja koja se automatski ispunjavaju unaprijed definiranim vrijednostima, a ovisno o vrsti poslovanja, ukoliko ima potrebe, te vrijednosti se mogu mijenjati. Tip narudžbe je podatak o učestalosti ponavljanja narudžbe, Vrsta - podatak o vrsti robe, Sezona - podatak o vremenskom periodu (opisno) za koji vrijedi narudžba. Dobavljač se odabire tako da se dvostrukim klikom miša podigne popis dobavljača i odabere odgovarajući.
Unos stavki
Unos stavki narudžbe moguće je napraviti na više načina: stavka po stavka, preko polja Naziv artikla i Šifra artikla (polja svjetlo plave boje) na način da se ili dva puta klikne na odabrano polje i iz popisa odabere artikl, ili se unese prvih par znakova i pritisne Enter, čime se podigne suženi izbor atikala prema unesenim znakovima (što više znakova, manji/lakši izbor artikala). Nakon toga se unesu podaci kao što slijedi u ekranu (količina, cijena, rabat) nakon čega se automatski "skače" u slijedeći redak. Na kraju se (naravno) klikne na gumb . Ukoliko se radi o većem broju stavaka, nije na odmet podatke spremiti i više puta tijekom rada kako bi se smanjila mogućost gubljenja podataka usljed nepredviđenih događaja.

ISPIS

Ispis narudžbe dobije se klikom miša na gumb .

TRAŽENJE (UPIT)

Upit ili traženje određene povratnice može se izvršiti prema više kriterija. U donjoj tablici prikazani su osnovni kriteriji i postupak traženja.

Kriterij
1. korak
2. korak
3. korak
broj narudžbe
upisati broj narudžbe
broj narudžbe
kliknuti na redak sa željenom narudžbom
datum
upisati datum (dd.mm.yyyy)
dobavljač
odabrati dobavljača (2 puta klik mišem)

Postoji određeni način na koji se unose kriteriji, a to je uz brojke ili slova (ili njihovu kombinaciju), ovisno o kojem se polju radi, i kombinacija sa znakom "%". Primjeri se nalaze u donjoj tablici, gdje je "abcd" niz znakova bilo koje dužine:

Način unosa
Opis
abcd
- traži se točno uneseni niz znakova
abcd%
- traže se svi podaci koji započinju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi poslije
%abcd
- traže se svi podaci koji završavaju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije
%abcd%
- traže se svi podaci koji u sebi sadržavaju niz znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije ili poslije niza ovih znakova
abcd%efg%
- može se koristiti bilo koja kombinacija za znakom "%", što ovisi o potrebi i brzini kojom trebamo naći određeni podatak

NAPOMENA: Pritiskom gumba "Upit..." ulazi se u mod rada za traženje koji je drugačiji od klasičnog radnog moda, a prepoznaje se po poruci "UNESITE UPIT, na primjer %znaci% pa F8" unutar ekrana (obično u gornjem desnom uglu), koja na kratki način objašnjava način traženja. Ukoliko izvršenje traženog upita ne da nikakve rezultate, da bi se nastavio rad potrebno je izaći iz tog moda za traženje tako da se klikne mišem na gumb . Postoji li potreba da se izađe potpuno iz ekrana u kojem se nalazimo, ponovo se klikne mišem na isti gumb.

BRISANJE

Brisanje narudžbe radi se jednostavnim klikom miša na gumb i potvrdnim odgovorom na pitanje želimo li obrisati podatak ili ne. Dohvat narudžbe koju želimo brisati radi se na način kako je objašnjeno pod pojmom "TRAŽENJE".

PONIŠTAVANJE

Pojam poništi znači da se sve izmjene koje smo radili na dokumentu, ukoliko kliknemo mišem na gumb poništavaju, tj. podaci u dokumentu se vraćaju na stanje prije unošenja izmjena. Ovaj gumb NE BRIŠE podatke, već ih samo poništava.

SPREMANJE

Kao što sam izraz govori, spremanje dokumenta u bazu, bilo novog ili postojećeg sa izmjenjenim podacima, radi se klikom miša na gumb .
Preporuča se, ako se radi o većem dokumentu (sa više stavaka), da se spremanje radi više puta tijekom rada kako bi se izbjeglo gubljenje podataka usljed neočekivanog kvara u sistemu (ili npr. nestanka struje).

IZLAZ

Klikom miša na gumb izlazimo iz ekrana. Ukoliko je program evidentirao neku vrstu promjene podataka, prilikom izlaska pojavit će se upozorenje da su podaci izmijenjeni i da li ih želimo spremiti ili ne.

DODATNE FUNKCIJE

1 Ako je ova opcija automatski uključena prilkom otvaranja ekrana, tada se parametarski određen rad sa stavkama stavki, tj. IDENTima (više o pojmovima "stavke stavke" i "ident" u Pojmovi). Time se nakon dohvata artikla preko jednog od ranije navedenih načina (šifra, naziv) otvara ekran za unos pojedinih IDENT-a čija se suma količine automatski zbraja u stavci povratnice.
2 ????