Aktivnosti     slike/znakovi/z_gore.jpg
   
ASG d.o.o. informatički inženjering

ŠARŽE (RADNI NALOZI DOBAVLJAČA) - UPUTA

 

Slika (prozor) 1.
Dokumenti
->Primke i ulazne kalkulacije
->Ulazna kalkulacija

Ne zaboravite u
Ostalo
-> Parametri korisnika
izabrati način rada "Pratiti šarže"

AKTIVNOSTI

1. Pridavanje oznake šarže stavci primke

1.1

Kada spremite stavke primke, kliknite gumb "Oznaka šarže" i utipkajte oznaku šarže u prvi redak tabličnog dijela ekrana.

Time ste upisali redak u tablicu veza stavke primke i stavke izdatnice. Šifra stavke izdatnice će biti upisana u isti redak automatski po FIFO principu (prvi ušao izlazi prvi). (kasnije kad unesete stavku izdatnice).

 

Slika (prozor) 2.
Dokumenti
->Izdatnice

2. Pridavanje stavke izdatnice šarži (stavci primke kojoj ste upisali oznaku šarže)


Pridavanje program obavi automatski, po FIFO principu (prvi ušao izlazi prvi). Kad kliknete gumb "Spremi" pokazat će se oznaka šarže pored gumba "Oznaka šarže".

Ako želite promjeniti stavku primke iz koje izlazi stavka izdatnice kliknite gumb "Oznaka šarže" i dvoklikom na plavi podatak "šarža" izaberite neku stavku primke.

 

Napomene

  1. Ako želite povećati količinu u stavci izdatnice koju ste prije spremili najbolje je obrisati tu stavku i ponovno ju unijeti.
  2. Kada se vratite iz ekrana Šarža u izdatnicu program neće automatski učitati oznaka šarže pored gumba "Oznaka šarže" Kliknite neku stavku izdatnice pa tipku F8.
  3. Gumbom "Briši" u ekranu veza na šaržu ručno brišete vezu sizd na sprim (vezu stavke izdatnice na šaržu) prije nego upišete novu.
  © ASG informatički inženjering, Zagreb