ULAZNI RAČUN (URA)

Ulazni račun (URA)je knjigovodstveni dokument, a služi nam za financijsko praćenje ulaza robe na skladište.
Način rada objašnjen je pojmovima navedenim pokraj slike. Klikom miša na određeni pojam vrlo brzo se dolazi do njegovog objašnjenja.
Klikom miša na donju sliku povećava se slika na kojoj možete klikom miša na određeni gumb saznati više o njegovoj funkciji, osim standardnih gumba koji su pojašnjeni u poglavlju Standardni dijelovi ekrana.

Povećaj sliku
GDJE
UNOS
ISPIS
TRAŽENJE
BRISANJE
PONIŠTAVANJE
SPREMANJE
IZLAZ
DOD. FUNKCIJE

GDJE

Kako doći do ekrana za unos ulaznog računa (URA)? Do ekrana se dolazi na slijedeći način; klikne se u glavnom meniju na Dokumenti-Ulazni računi (URA, UFA)-Ulazni račun (UFA) (Ctrl+F7) i otvara se ekran prikazan na gornjoj slici.

UNOS

Kao i u svakom drugom ekranu, sam unos podataka započinje klikom miša na gumb . Važno je napomenuti da je ovaj ekran namijenjen MULTI-USER unosu podataka, tj. sam unos podataka može se raditi istovremeno na više računala. Zbog toga se automatski nakon klika mišem na gumb "Unos F6" obavlja spremanje podataka čime se zaključava broj računa i onemogućava se da se na dva računala pojavi isti broj računa što bi dovelo do nestanka unešenih podataka. Naime, ukoliko se nakon klika mišem na gumb odustane od daljnjeg unosa, kod izlaza iz ekrana neće biti pitanja da li se žele spremiti promjene jer su one već spremljene i kod sljedećeg unosa i klika mišem na gumb pojavit će se broj računa za broj veći od prethodnog koji je automatski spremljen.
Da bi se to izbjeglo, poželjno je, prije unosa, na tastaturi pritisnuti tipku F8 da bi se dohvatio račun s najvećim brojem, tj. zadnji, imao on na sebi pridružene primke/povratnice ili ne. Ukoliko nema primki/povratnica možemo samo nastaviti unos sa eventualnom promjenom datuma, načina plaćanja, tipa računa itd. Ili, ukoliko se odustaje od unosa, jednostavno obrisati račun klikom miša na gumb .
Unos zaglavlja
Kako je ranije napomenuto, unos započinje klikom miša na gumb čime se računu automatski dodjeljuje broj (prvi veći) i kursor se pomiče na polje Datum koji se po želji izmijeni. Nakon polja nalazi se polje Dana koje služi da bi se na osnovu tog polja automatski odredio Datum valute. Drugim riječima, ovdje se unosi koliko dana iznosi odgoda plaćanja. Broj računa dobavljača unese se prema dokumentu dobivenom od samog dobavljača. Način plaćanja mijenja se ako je potrebno (sistemski je određeno da je to virman) i to tako da se, nakon što 2 puta kliknete mišem na polje sa brojem načina plaćanja, otvori ekran s popisom svih načina plaćanja i iz tog prozora odaberete onaj koji vam odgovara. Ukoliko se radi o gotovinskom načinu plaćanja, program će automatski promjeniti i Tip računa u "Gotovinski" što je bitno radi knjiženja računa u Knjigu ulaznih računa, a koja je podijeljena prema tipovima računa.
Unos primke(kalkulacije)/povratnice dobavljaču
Nakon zaglavlja potrebno je samo odabrati primku za koju želimo napraviti ulazni račun, što se jednostavno napravi tako da se klikne mišem na gumb i iz ponuđenih primki odaberemo onu koju želimo. Ukoliko računu trebamo dodijeliti još koju primku (naravno od istog dobavljača), ponovimo postupak odabira primke. Na isti se način u račun dodaje u povratnica dobavljaču, s tom razlikom da se klikne na gumb "Izbor povr. dob." .
Postoji li potreba za izmjenom neke od stavke primke, to je najlakše napraviti tako da se klikne na gumb "Skok u kalk." čime se otvara ekran sa pripadajućom kalkulacijom gdje se tada mogu unijeti sve izmjene, koje će se u računu evidentirati tek kada osvježimo ekran pritiskom na tipku F8 ili kliknemo mišem dva puta na gumb .

ISPIS

Ispis računa dobije se klikom miša na gumb . Unutar ekrana nalaze se još 2 gumba za ispis. Gumb "Ispis virmana" služi, kako i njegov naziv govori, za ispis virmana sa podacima i vrijednostima iz računa, a gumb "Ispis OK" za ispis odobrenja knjiženja.

TRAŽENJE (UPIT)

Upit ili traženje određene kalkulacije može se izvršiti prema više kriterija. U donjoj tablici prikazani su osnovni kriteriji i postupak traženja.

Kriterij
1. korak
2. korak
3. korak
broj računa
upisati broj računa
broj računa
kliknuti na redak sa željenim računom
datum
upisati datum (dd.mm.gggg)
dobavljač

odabrati dobavljača (2 puta klik mišem na polje)

-

Postoji određeni način na koji se unose kriteriji, a to je uz brojke ili slova (ili njihovu kombinaciju), ovisno o kojem se polju radi, i kombinacija sa znakom "%". Primjeri se nalaze u donjoj tablici, gdje je "abcd" niz znakova bilo koje dužine:

Način unosa
Opis
abcd
- traži se točno uneseni niz znakova
abcd%
- traže se svi podaci koji započinju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi poslije
%abcd
- traže se svi podaci koji završavaju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije
%abcd%
- traže se svi podaci koji u sebi sadržavaju niz znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije ili nakon niza traženih znakova
abcd%efg%
- može se koristiti bilo koja kombinacija za znakom "%", što ovisi o potrebi i brzini kojom trebamo naći određeni podatak

NAPOMENA: Pritiskom gumba "Upit..." ulazi se u mod rada za traženje koji je drugačiji od klasičnog radnog moda, a prepoznaje se po poruci "UNESITE UPIT, na primjer %znaci% pa F8" unutar ekrana (obično u gornjem desnom uglu), koja na kratki način objašnjava način traženja. Ukoliko izvršenje traženog upita ne da nikakve rezultate, da bi se nastavio rad potrebno je izaći iz tog moda za traženje tako da se klikne mišem na gumb . Postoji li potreba da se izađe potpuno iz ekrana u kojem se nalazimo, ponovo se klikne mišem na isti gumb.

BRISANJE

Brisanje računa radi se jednostavnim klikom miša na gumb i potvrdnim odgovorom na pitanje želimo li obrisati podatak ili ne, čime se iz baze ne briše i primka(e)/povratnica(e) za koju(e) je napravljen račun. Dohvat računa koji želimo brisati radi se na način kako je objašnjeno pod pojmom "TRAŽENJE".
Postoji još i opcija brisanja pridružene primke ili povratnice, čime se odabrana primka/povratnice isto kao i brisanjem računa, ne briše, već se samo odspaja od računa. Gumb "Briši stavku", za razliku od dva ranije spomenuta, briše stavku na kojoj se nalazimo i u računu i u primci/povratnici.

PONIŠTAVANJE

Pojam poništi znači da sve izmjene koje smo radili na dokumentu, ukoliko kliknemo mišem na gumb se poništavaju, tj. podaci u dokumentu se vraćaju na stanje prije unošenja izmjena. Ovaj gumb NE BRIŠE podatke već ih samo poništava.

SPREMANJE

Kao što sam izraz govori, spremanje dokumenta u bazu, bilo novog ili postojećeg sa izmjenjenim podacima radi se klikom miša na gumb .

IZLAZ

Klikom miša na gumb izlazimo iz ekrana. Ukoliko je program evidentirao neku vrstu promjene podataka, prilikom izlaska pojavit će se upozorenje da su podaci izmjenjeni i da li ih želimo spremiti ili ne.

DODATNE FUNKCIJE

Nema dodatnih funkcija koje bi trebalo posebno napominjati.