KUPAC

Kupac - tvrtka ili osoba kojoj se prodaju artikli.
Način rada objašnjen je pojmovima navedenim pokraj slike. Klikom miša na određeni pojam vrlo brzo se dolazi do njegovog objašnjenja.
Klikom miša na donju sliku povećava se slika na kojoj možete klikom miša na određeni gumb saznati više o njegovoj funkciji, osim standardnih gumba koji su pojašnjeni u poglavlju Standardni dijelovi ekrana.

Povećaj sliku
GDJE
UNOS
ISPIS
TRAŽENJE
BRISANJE
PONIŠTAVANJE
SPREMANJE
IZLAZ
DOD. FUNKCIJE

GDJE

Kako doći do ekrana za unos artikla? Do ekrana se dolazi na slijedeći način: u glavnom prozoru kliknite na Mat.podaci-Kupci - formular  i otvara se ekran prikazan na gornjoj slici.

UNOS

Unos novog kupca počinje klikom miša na gumb . Polja u ekranu mogu se podijeliti na obavezna i neobavezna.U slučaju da u obavezno polje niste unijeli podatak, neće biti moguće spremiti do tada unešene podatke.


*** Obavezna polja ***
Pod obaveznim poljima podrazumijevamo podatke koji određuju artikl, a to su već ranije spomenuta šifra, naziv kupca,Unos započinje klikom miša na gumb i kupcu se automatski dodjeljuju sistemski definirane vrijednosti šifre kupca.
Šifra kupca je podatak koji je jedinstven za svakog kupca. 
Naziv kupca je jedinstveno ime kupca.


*** Neobavezna polja ***
U donjoj tablici navedena su ostala (neobavezna) polja u ekranu i njihov kratki opis. Opet, ovisno o potrebi, neka od dolje navedenih polja mogu poslužiti za određenu grupaciju proizvoda ili na neki drugi način pomoći oko dodatnog označavanja pojedinog artikla.

Polje Opis
Aktivan Da li se sa kupcem trenutno radi ili se samo nekad radilo. 
Važnost Oznaka prioriteta.
Popust Rabat koji se standardno daje kupcu.
Naš broj kod kupca Šifra pod kojom nas kupca vodi.
Adresa / Kućni broj / Pošt. broj/ Mjesto Adresa kupca.
Kontaktna osoba Osoba sa kojom se kontaktira u tvrtci.
Žiro račun Račun u banci preko kojeg kupac plaća..
Šifra kupca Šifra kupca pod kojom nas dobavljač vodi.
Telefon/mobitel/Fax/Email/URL Brojevi i adrese kako se kupac kontaktira.
Odgoda plaćanja Označava broj dana koje imamo za platiti od preuzimanja robe.
Način plaćanja Opisuje kako se roba plaća (Gotovina, kartica, virman, ...).
Obračunati PDV Da li se treba plaćati PDV na robu dobivenu od tog dobavljača.

INO dobavljač

Da li se radi o domaćem ili inozemnom kupcu.
Zemlja Ukoliko se rado o inozemnom kupcu, tada se upisuje zemlja kupca.
Napomena Vlastita napomena.

Nakon svakog unosa novog podatka, ili izmjene postojećeg, potrebno je spremiti podatke klikom miša na gumb .

ISPIS

Klikom miša na gumb mogu se dobiti ispisi jednog ili svih artikala, ovisno o podacima u ekranu. Ukoliko se na ekranu nalaze podaci jednog određenog kupca, tada se na ispisu prikazuju samo njegovi podaci. Da bi se dobio ispis svih artikala potrebno je kliknuti na gumb kako bi se iz ekrana maknuli podaci, te nakon toga kliknuti na gumb za ispis.

TRAŽENJE (UPIT)

Upit ili traženje određenog artikla može se u pravilu izvršiti prema bilo kojem polju u ekranu kao kriteriju (osim cijena), a najčešće su to šifra, naziv kupca ili kombinacija ta dva uvjeta. U donjoj tablici prikazani su osnovni kriteriji i postupak traženja.

Kriterij
1. korak
2. korak
3. korak

šifra, naziv

upisati šifru, naziv ili kombinaciju

  šifra, naziv

kliknuti na redak sa kupcom

Postoji određeni način na koji se unose kriteriji, a to je uz brojke ili slova (ili njihova kombinacija), ovisno o kojem se polju radi, i kombinacija sa znakom "%". Primjeri se nalaze u donjoj tablici, gdje je "abcd" niz znakova bilo koje dužine:

Način unosa
Opis
abcd
- traži se točno uneseni niz znakova
abcd%
- traže se svi podaci koji započinju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi poslije
%abcd
- traže se svi podaci koji završavaju nizom znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije
%abcd%
- traže se svi podaci koji u sebi sadržavaju niz znakova "abcd", bez obzira što se nalazi prije i poslije
abcd%efg%
- može se koristiti bilo koja kombinacija za znakom "%", što ovisi o potrebi i brzini kojom trebamo naći određeni podatak

NAPOMENA: Pritiskom gumba "Upit..." ulazi se u mod rada za traženje koji je drugačiji od klasičnog radnog moda, a prepoznaje se po poruci "UNESITE UPIT, na primjer %znaci% pa F8" unutar ekrana (obično u gornjem desnom uglu), koja na kratki način objašnjava način traženja. Ukoliko izvršenje traženog upita ne da nikakve rezultate, da bi se nastavio rad potrebno je izaći iz tog moda za traženje tako da se klikne mišem na gumb . Postoji li potreba da se izađe potpuno iz ekrana u kojem se nalazimo, ponovo se klikne mišem na isti gumb.

BRISANJE

Briše kupca iz baze.

PONIŠTAVANJE

Pojam poništi znači da se sve izmjene koje smo radili na podacima, ukoliko kliknemo mišem na gumb poništavaju, tj. podaci u ekranu se vraćaju na stanje prije unošenja izmjena. Ovaj gumb NE BRIŠE podatke, već ih samo poništava.

SPREMANJE

Kao što sam izraz govori, spremanje podataka u bazu, bilo novih ili izmjenjenih, radi se klikom miša na gumb .

IZLAZ

Klikom miša na gumb izlazimo iz ekrana. Ukoliko je program evidentirao neku vrstu promjene podataka, prilikom izlaska pojavit će se upozorenje da su podaci izmjenjeni i da li ih želimo spremiti ili ne.

DODATNE FUNKCIJE

1
Otvorene stavke pokazuju sve otvorene stavke za tog kupca.