REKAPITULACIJE
Uvod
IZLAZNIH RAČUNA
ZA VOZILA
MEĐUSKLADIŠNICA
POVRATNICA DOBAVLJAČIMA
POVRATNICA OD KUPACA
IZDATNICA KOJE NISU VEZANE ZA IZLAZNE FAKTURE
STANJE NA DAN
STANJE MALOPRODAJE NA DAN