POVRATNICA OD KUPACA
Previous  Next

... se nalazi  na ekranu Rekapitulacije => Otpremnica
graphic

na gumbu "Rekapitulacija povratnica kupaca" graphic

Također, ako želite rekapitulaciju za period, ili po dobavljaču, unesite u gornjem dijelu ekrana odgovarajući podatak.