IZDATNICA KOJE NISU VEZANE ZA IZLAZNE FAKTURE
Previous  Next

... se nalazi  na ekranu Rekapitulacije => Otpremnica
graphic


Na gumbu "Rekap. otpremnica bez ife"
graphic