STANJE NA DAN
Previous  Next

Stanje rezervnih dijelova na skladištu na dan se nalazi  na ekranu
Skladište => Stanje na skladištu
graphic

Zatim u polje Na dan unesite datum.
Ispis se pokreće na gumb Ispis 2
graphic