POVRATNICA DOBAVLJAČIMA
Previous  Next

... se nalazi na ekranu Rekapitulacije => Kalkulacije i ulazni računi
graphic

graphic