IZLAZNIH RAČUNA
Previous  Next

... se nalazi na ekranu Rekapitulacije => IRE (izlazni računi)
 graphic

Kada otvorite ekran Rekapitulacje izlaznih računa, nudi vam se nekoliko opcija,
odabrati skladište, datum, broj otpremnice itd. Sva polja koja upišete uzimaju se u obzir kada odaberete neki od ispisa.


graphic

Ispis rekapitulacije Izlaznih Računa
            - po broju od-do : unijeti u polje Broj od-do i pritisnuti gumb 3. Rekapit.IFA s nabav.vrijednošću
            - po datumu od-do: unijeti u polje Datum od-do i pritisnuti gumb 3  Rekapit.IFA s nabav.vrijednošću
            - po kupcu: unijeti u polje Kupac i pritisnuti gumb 3  Rekapit.IFA s nabav.vrijednošću
            - po načinu plaćanja: pritisnuti gumb 5. Rekapit IFA po naćinu plaćanja
            - po dospijeću: unijeti u polje Datum od-do i pritisnuti gumb 3. (polja Datum od-do će primjeniti na datum valute umjesto na datum računa)
Izvještaj  po vrsti ugrađenih  i prodanih rezervnih dijelova:

... se nalazi na ekranu Rekapitulacije => IRE (izlazni računi)
graphic


 pritisnuti  gumb Promet u periodu po artiklima .Za ovaj izvještaj također vrijede svi uvjeti gore opisan igraphic

Ako upišete bilo koji od parametara (datum od-do, skladište, kupca) program će ga uzeti u obzir.
Pored nekih gumba postoje mali gumbi, sa istim brojem. Oni pozivaju iste izvještaje, ali upisani datum od-do primjenjuju na datum dospijeća, umjesto na datum računa.