Početak rada - Prijava

Nakon što se program pokrene na ekranu se pojavljuje prozor (slika dolje) u kojem je potrebno prijaviti za kojeg korisnika želite koristiti integrirani poslovni system POSSYS.

Prijava

To se radi na sljedeći način. Najprije se pokazivačem miša otvori padajući izbornik kako bi se moao izabrati jedan od ponuđenih korisnika te se pokazivać pozicionira na željenog korisnika i pritisne lijeva tipka miša.

Tim postupkom smo odabrali korisnika i on je prikazan na ekranu te možemo nastaviti sa korištenjem programa tako da pritisnemo tipku "Prijava".