Primjeri korištenja miša i tipkovnice

Kretanje pokazivača po slici koju prikazuje zaslon se može ostvariti pomoću miša i pomoću tipkovnice.
Većina mogućnosti se može obaviti i pomoću miša i pomoću tipkovnice.

Prije svega treba poznavati slijedeće pojmove:
pomaknica
Pomaknica - ( lenta )
->POMAKNICA može biti horizontalna i okomita. U ovom programu ona općenito služi za odabir nekog elementa ili skupova elemenata povezanih u jednu cjelinu - lista elemenata ( element moze biti artikl, a cjelina može biti "primka" koja se sastoji od više podataka - elemenata u koju spadaju artikli i ostali podaci). Trokutići u lijevom i desnom kraju označavaju pomak naprijed i pomak natrag u nekoj listi elemenata ili cjelina. Pretraživanje i odabir se postižu pomoću pritiskanja lijeve tipke miša na jedan od trokutića (ako želimo pomak za jedno mjesto u listi), a ako želimo pretraživanje sa preskakivanjem tada treba pritisnuti lijevu tipku miša kada pokazivač namjestimo na mjesto između trokutića i punije linije pomaknice. Funkcija pretraživanja elemenata liste moguće je ostvariti i korištenjem tastature pomoću tipki PGUP i PGDOWN .


padajući izbornik
Padajući izbornik

Nakon pritiskanja lijeve tipke miša na trokutić dobije se izbor : 

Padajući izbornik

strelicu miša dovedemo iznad elementa koji želimo odabrati i izbor potvrđujemo pritiskanjem lijeve tipke miša.
PADAJUĆI IZBORNIK predstavlja mogućnost odabira elemenata koji su već utipkani u program. Da bi se dobio popis tih elemenata potrebno je sa mišem doći iznad trokutića na desnoj strani i pritisnuti jednom lijevu tipku miša, od ponuđenih elemenata treba sa jednim pritiskom lijeve tipke miša odabrati željeni element i izbor je gotov. Sa tipkovnicom se to isto postiže pomoću TIPKI ZA POMAK KAZALJKE (strelica) - njima se odabire željeni element a tipkom ENTER se potvrđuje.