Poslovni sistem veleprodaje i maloprodaje
ON-ORACLE - financijsko poslovanje, glavna knjiga, salda konti, veleprodaja, skladišno poslovanje, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, knjiga primitaka i izdataka, proizvodnja
ON-ORACLE - skladišno poslovanje, primke i kalkulacije, opremnice i fakture, ponude i narudžbe
ON-ORACLE - maloprodajni računi, obračun poreza, knjiga popisa nabave i prodaje robe

 


On-line help
- POSSYS 5
- POSSYS 6   ver.2
- OS


Robno i financijsko knjigovodstvo, skladišno poslovanje
ON-ORACLE - glavna knjiga, salda konti kupaca i dobavljača
ON-ORACLE - kartica robe, stanje na skladištu, međuskladišnice

Obrtnički programi za proizvodnju i prodaju po asortimanima
ON-ORACLE - knjiga URA i IRA, obračun PDV-a, knjiga primitaka i izdataka, trgovačka knjiga, knjiga prometa, robne kartice, ulazni i izlazni računi

ON-ORACLE - normativi, sastavnice, rastavnice, radni nalozi proizvodnje, knjiženje u financijsko
Ugostiteljstvo i prodaja (bistroi, restorani, maloprodaja)                    

ON-ORACLE - maloprodaja, narudžbe, ispis narudžbi na dislociranim mjestima, automatsko generiranje računa, evidencija prihoda i troškova po prodajnim mjestima, evidencija narudžbi po stolovima