UNOS INVENTARA

 

 

ŠIFRARNICI 

 

Prvi korak je unijeti osnovne podatke o osnovnim sredstvima, stopama i grupama amortizacije te o lokacijama na kojima se nalaze.

Unos, brisanje i upit se vrše na iste načine kao i u Possys6 pa ih ovdje nećemo posebno opisivati.

 

Tablice - Šifrarnici - ARTIKLI

Ovo je isti ekran kao i u Possys6 i ovdje ćete naći sve artikli koje ste unijeli tamo. Ako je potrebno, možete unijeti novi artikl (osnovno sredstvo) na isti način kao i u Possys6.

 

Tablice - Šifrarnici - KONTA

Ovaj ekran je također isti kao i u Possys6 i tu se nalaze sva konta koja ste tamo unijeli. Opet, po potrebi, nova konta se mogu slobodno dodavati.

 

Tablice - Šifrarnici - ORGANIZACIJSKE JEDINICE

Organizacijske jedinice se odnose na radne cjeline u vašoj tvrtci. Za rad programa je dovoljno imati unešenu jednu org. jedinicu.

 

Tablice - Šifrarnici - LOKACIJE

Ovaj ekran se odnosi na pozicije u objektu/poslovnicama vaše tvrtke, npr. Centrala, Računovdstvo, Skladište. Mogu se organizirati i kao hijerarhija - Centrala - ured direktora, Centrala - porta, ..

.

Kod unosa najviših (hijerarhijski) cjelina, u desnom dijelu ekrana upisujemo Naziv lokacije i šifru hijerarhijski više cjeline. Ostali podaci se mogu upisati, ali nisu obavezni. Dakle, u ovom primjeru Centrala neće imati Šifru više lokacije, Ured direktora, Porta i Veleprodajno skladište će imati u tom polju upisano "1", a Prva prostorija "8" (kao na slici).

Za rad je dovoljno imati upisanu jednu lokaciju na koju će se kasnije prijavljivati sva osnovna sredstva.

 

GRUPE AMORTIZACIJE

   

U ovaj ekran upisujete samo nazive grupa amortizacije. Njima ćete kasnije dodijeliti njihove stope. Grupa možete imati koliko imate i različitih stopa. Podaci (retci) se unose na standardan način.

 

STOPE AMORTIZACIJE

U ovom ekranu dodjeljujete stope amortizacije grupama amortizacije. Kod unosa, u prva dva polja određujete vremenski period u kojem vrijedi ova stopa, u slijedeća dva polja upisujete stopu po kojoj će se obračunavati amortizacija, a u polju Grupa dvoklikom na mišu odabirete neku od grupa koje ste upisali u prethodnom ekranu.

Iznad stavaka postoje dva gumba:

1) Stope konta i imovine - ovaj gumb otvara ekran u koji povezuje svaki komad inventara sa stopom (grupom) amortizacije. Ako još nije unešeno niti jedno osnovno sredstvo, ekran će biti prazan.

2) Grupe stopa - otvara ekran iz prethodnog naslova (prečac do ekrana Grupe amortizacije) tako da ne morate izlaziti u glavni ekran. Ovaj gumb koristite u slučaju da trebate otvoriti novu grupu amortizacije.

 

 

Sada, kada su unešene tablice sa osnovnim podacima o stopama i lokacijama, možete prijaviti osnovno sredstvo.

 

 

UNOS OSNOVNOG SREDSTVA U EVIDENCIJU

 

 

EKRAN IMOVINA

U izborniku Tablice otvorite prvi ekran - Imovina, dokumenti, obračunate amortizacije:

 

U ovom ekranu se obavlja većina posla. 

Kada stisnete gumb Unos, u prvom polju program dodjeljuje inventarski broj osnovnom sredstvu. Slijedeće polje je polje za izbor, što znači da ovdje dvoklikom dolazite do ekrana za izbor artikala. Ovdje se nude svi artikli koji su unešeni u Possys6, a ako želite unijeti novi, trebate se vratiti u glavni ekran i u Šifrarnicima unijeti novi artikl. U slijedeća polja unosite podatke o osnovnom sredstvu: datum proizvodnje, vijek trajanja, porijeklo, ..... sve do napomene.

Kada ste unijeli zaglavlje ekrana, na red dolaze dokumenti/događaji po kojima će program obračunavati amortizaciju.

 

 

POVEZIVANJE INVENTARA SA KONTIMA, LOKACIJAMA I STOPAMA AMORTIZACIJE

Redak Nabava - početak amortizacije je obavezan redak. U trenutku kada kliknete na njega, u polja datuma početka amortizacije i datuma knjiženja se upisuje današnji datum kojeg možete prekucati. U polje Duguje se upisuje iznos iz zaglavlja ekrana - Vrijednost.

Kako još uvijek nismo dodijelili stope amortizacije ovom osnovnom sredstvu, to ćemo učiniti sada. Klikom na gumb Amort. koji se nalazi na kraju retka (za svaki događaj posebno) otvara nam se drugi dio ekrana - OBRAČUNATE AMORTIZACIJE:

U lijevom dijelu ekrana vidimo tri gumba: Konto imovine, Lokacija imovine i Konto i % amortizacije. To su prečaci do ekrana do kojih možemo doći i kroz glavni izbornik (Tablice => IMOVINA - Stope amortizacije i revalorizacije, IMOVINA - Konta i IMOVINA - Lokacije).

U svakom od tih ekrana trebamo učiniti slijedeće:

1) Unos  - Otvaranje novog retka

2) odabir osnovnog sredstva - u izborniku su samo artikli koji su unešeni kao dugotrajna imovina.

3) odabir lokacije/konta/stope amortizacije 

 

Nakon što unesemo redak (i spremimo promjene), kliknemo na gumb Odaberi koji nas vraća u ekran OBRAČUNATE AMORTIZACIJE.

Tek nakon što odaberemo konto, lokaciju i stopu amortizacije, u ekranu Obračunate amortizacije možemo spremiti podatke.

Da bi se vratli na ekran Imovine, kliknemo na gumb Povratak.

 

Kod unosa svakog novog događaja (revalorizacija, rekonstrukcija, krađa,...) bez obzira da li je to događaj koji je jednokratan ili događaj koji uvećava ili umanjuje vrijednost osnovnog sredstva, treba ponoviti ovaj postupak uparivanja za svaki od tih događaja.

 

OBRAČUN AMORTIZACIJE

Prije nego krenemo obračunati amortizaciju, provjerite u ekranu IMOVINA, iznad naziva vašeg osnovnog sredstva, da li je u checkbox-u označeno kvačicom da se na ovaj artikl obračunava amortizacija: .

Nakon toga kliknite mišem na gumb  i otvorit će se novi ekran.

 

U polja za razdoblje obračuna moguće je upisati period po želji, npr. ako se radi statistički izvještaj za devet mjeseci, ukuca se period od 01.01. do 30.09. i klikne na gumb OBRAČUN AMORTIZACIJE.

Ako želite obrisati neki obračun, postavite se na njegov redak i pritisnite gumb Brisanje obračuna na kojem je kursor. Nakon brisanja obračuna obavezno spremite promjene. Ako želite umjesto ovog perioda upisati drugi, samo prekucajte datum. Kada je obračun amortizacije napravljen, ako želite, možete ga proknjižiti u financijski dio Possys6.

 

 

ISPISI

Trenutno su dostupna dva izvještaja, Kartica osnovnog sredstva i Popis dugotrajne imovine.

Kartica osnovnog sredstva prati sve događaje od nabave do zadnjeg obračuna amortizacije. Može se ispisati u dvije varijante - sa stavkama obračuna u kojima se vidi obračun amortizacije po .svakom događaju u svakom periodu, i bez stavaka - sumarno iznos amortizacije za svako razdoblje.

Popis dugotrajne imovine kao prilog godišnjem obračunu ispisuje se za razdoblje u kojem je napravljen obračun, a koje korisnik odabere.